⚖ Zakład Prawa Handlowego EWSPA oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego EWSPA, zapraszają na Konferencję online „Arbitraż handlowy w prawie i praktyce państw obcych”, która odbędzie się już 10 grudnia 2021 r., w godzinach 18:00-19:30.
Program Konferencji:
🔸 18:00 Powitanie uczestników i wprowadzenie- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny
🔸 18:05 „Francuskie sądownictwo arbitrażowe w prawie i praktyce” – dr Joanna Bocianowska, notariusz
🔸 18:20 „Regulacja arbitrażu handlowego w prawie belgijskim”- Julita Wilgosiewicz, studentka EWSPA
🔸 18:35 „Procedura Med-Arb (Mediation-Arbitration) w krajach anglosaskich”- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny
🔸 18:50 Dyskusja
🔸 19:30 Zakończenie Konferencji
Link do spotkania: https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5727
Serdecznie zapraszamy!