KONFERENCJA NAUKOWA: „KODEKS CYWILNY JAKO ŹRÓDŁO PRAWA HANDLOWEGO”

Zakład Prawa Handlowego 

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie 

zaprasza na 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: 

„KODEKS CYWILNY JAKO ŹRÓDŁO PRAWA HANDLOWEGO” 

 

Termin: 18 maja 2019 r. – rozpoczęcie o godz. 10:00  

Miejsce: EWSPAWydział Prawa w Warszawie, sala 1A 

 

AGENDA KONFERENCJI: 

 

I. Otwarcie Konferencji – godz. 10:00  

1. Przedstawiciel Władz EWSPA w Warszawie

2. Kierownik Zakładu Prawa Handlowego – dr Piotr Nazaruk  

II. Panel I. Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym – godz. 10:15 

Moderator: dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA 

1. dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA 

– Realizacja zasady jedności prawa cywilnego w regulacjach prawa handlowego. 

2. dr hab. Barbara Bajorprof. EWSPA  

 Charakter prawny czynności bankowych na tle kodeksu cywilnego. 

3. dr Magdalena Dziedzic, adiunkt EWSPA 

– Informacja konsumencka w umowie sprzedaży – uwagi na tle 546 i 546 (1) k.c. 

III. Przerwa – godz. 11:45 

IV. Panel II. Stosowanie kodeksu cywilnego w związku z innymi ustawami – godz. 12:00 

Moderator: dr Piotr Nazaruk 

1. mgr Julita Stefan  Bezskuteczność klauzul w umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty CHF na podstawie art. 385 [1] k.c. 

2. lic. Gabriela Karcz – Kodeks cywilny jako podstawa odpowiedzialności zarządów spółek kapitałowych. 

3. mgr Ivan Smanio – Dopuszczalność zastosowania przepisów kodeksu cywilnego jako podstawy do stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 

 

Wszyscy prelegenci Panelu II. są Studentami EWSPA oraz są absolwentami studiów z innych dyscyplin naukowych. Ich referaty są powiązane z pracami magisterskimi, które przygotowują na seminarium magisterskim pod kierunkiem dr Piotra Nazaruka. 

 

V. Zakończenie Konferencji – 13:30