Konferencja naukowa EWSPA – Perspektywy zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej (26.04.2019r.)

KONFERENCJA NAUKOWA

EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI realizowana przy współpracy z Fundacją AMICUS EUROPAE.

26 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

Sala Księżycowa Centrum Konferencyjne Kopernika, przy ul. Kopernika 30 w Warszawie.

Perspektywy zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej

 

Celem konferencji, poza oczywistymi aspektem naukowym jest pogłębienie refleksji nad tym, jak przezwyciężać trudności w procesie zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej, w tym także – jak wzmacniać pozytywne przemiany zachodzące w stosunkach polsko-ukraińskich.

W gronie prelegentów przewidziani są:

Prezydent Aleksander Kwaśniewski – wprowadzenie

  1. Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, minister gospodarki w latach 2001-2003. Temat referatu: Ekonomiczne aspekty relacji między Ukrainą i Unią Europejską,
  2. dr Mohamad Zahoor – ukraiński biznesmen. Temat referatu: Ukraine, a view after presidential election. Practical indications how to make business on Ukraine
  3. dr Ireneusz Bil – Dyrektor Fundacji Amicus Europae. Temat referatu: Stosunki polsko-ukraińskie.
  4. prof. dr hab. Władysław Czapliński, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA, były, wieloletni Dyrektor  Instytutu Nauk Prawnych PAN. Temat referatu: Podstawy prawne stosunków UE-Ukraina: wczoraj, dziś, jutro.
  5. prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, były Minister Edukacji. Temat referatu: Polityczne aspekty stosunków miedzy Ukrainą i Unią Europejską.