W związku z organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencją mediacyjną, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Belwederskiej 44c w Warszawie, serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania abstraktów⚖
Abstrakty mogą zostać zgłoszone przez studentów, absolwentów oraz doktorantów w terminie do dnia 24 października 2021 r.
🔹 Abstrakty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl. W tytule maila oraz nazwie pliku należy wpisać: imię_nazwisko_abstakt.
🔹 Zgłoszenie musi zawierać:
1. Tytuł
2. Streszczenie
3. Afiliację
4. CV autora
W przypadku zakwalifikowania się abstraktu należy przygotować wystąpienie, którego czas nie może przekroczyć 15 minut.
Wymagania redakcyjne:⬇
Imię i nazwisko autora. Adres e-mail.
Tytuł wystąpienia: pogrubiony, czcionka Times New Roman, 14.
Uczelnia lub inna jednostka: pełna nazwa bez skrótów, wydział, instytut, katedra, zakład.
Tekst abstraktu: Wyjustowany, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5, maksymalnie 1800 bez spacji. Nazwy łacińskie kursywą.
Nazwa pliku z abstraktem: imię_nazwisko_abstakt
Wszystkich serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!