KONFERENCJA KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO EWSPiA

Zmiany we współczesnym świecie postępują niezwykle szybko. Rozwój nauki i technologii wywołał w ludziach poczucie wolności i nieograniczonych możliwości. Internet, samoloty pasażerskie, leki i suplementy, nowoczesna broń… te wynalazki miały ułatwić życie ale wraz z nowymi odkryciami pojawiły się też nowe zagrożenia- popularyzacja szkodliwych używek, cyberszpiegostwo, terroryzm, niedostatki energii.

Zmiany następują także na arenie międzynarodowej: spadek znaczenia ONZ, podważanie wiarygodności porozumień rozbrojeniowych, powstawanie nowych form ekstremizmu o podłożu politycznym i religijnym, reorientacja polityki zagranicznej światowych mocarstw.

Zmiany widoczne są także w Polsce- liczne, kontrowersyjne nowelizacje ustaw (m.in. ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym) oraz próby zmiany przepisów dotyczących aborcji oraz szkolnictwa wyższego.

Dokonujące się przeobrażenia dotykają społeczeństw na całym świecie. Pojawiają się nowe szanse ale i nowe zagrożenia, o których chcielibyśmy porozmawiać podczas konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego. Zapraszamy do zgłaszania referatów oraz do zabrania głosu podczas planowanej dyskusji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej koła:
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawa-Mi%C4%99dzynarodowego-EWSPiA-1423460524591309/?ref=bookmarks