Komunikat w sprawie zmiany tradycyjnej formy zajęć na zdalną

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Władze Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich procesów dydaktycznych realizowanych w formie tradycyjnej od dnia 12 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku.
W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. Jesteśmy przygotowani do wdrożenia takiego rozwiązania.

Nasza platforma e-learningowa jest narzędziem interaktywnym, wykorzystywanym do prowadzenia wykładów i webinariów już od kilku lat. Dlatego, w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej nie musimy przerywać zajęć, a jedynie zmienić ich formę z tradycyjnej na online. Studenci EWSPA wszelkie treści programowe, przez cały okres zagrożenia odbierać będą w sprawdzonej formule distance learnig. Proces nauczania nie zostanie przerwany. Jesteśmy uczelnią, która przez wiele lat wypracowała standardy związane z e-edukacją, dzięki czemu nasi studenci bez przerw i zbędnych niepokojów będą mogli bezpiecznie kontynuować naukę. W dalszym ciągu natomiast szukamy optymalnych rozwiązań, pozwalających zachować ciągłość procesu dydaktycznego w warunkach przedłużającego się zagrożenia pandemią.

W okresie zawieszenia tradycyjnych zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz w bezpośrednich komunikatach.

W imieniu Władz Uczelni,
Rektor
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji