Stan na dzień 1.10.2022 r.


KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH, TEORII PAŃSTWA I PRAWA


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Jerzy Wiatre-mail: jwiatr@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO


Kierownik Katedry

dr hab. Tomasz Szanciło, prof. EWSPAe-mail: tszancilo@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KARNEGO


Kierownik Katedry

dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk, prof. EWSPA e-mail: mkolendowska-matejczuk@ewspa.edu.pl


Pracownicy Katedry:

Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I PRAW CZŁOWIEKA


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Roman Wieruszewskie-mail: rwieruszewski@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


WSPÓŁPRACOWNICY:


KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Władysław Czaplińskie-mail: wczaplinski@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, GOSPODARCZEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Roman Sowińskie-mail: rsowinski@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH


Laboratorium komputerowe


PROFESOROWIE HONOROWI


Ergun Özbudun, ur. 1.07.1937

Profesor emerytowany Istanbul Sehir Univeristy (Istanbuł, Tourcja), czołowy turecki specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, wykładał m.in. w Uniwersytecie Chicagoskim, Uniwersytecie Columbia (Nowy Jork) i Uniwersytecie Princeton, były członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towearzystwa Nauk Politycznych

Alexander Zapesotsky, ur. 14.04.1954

Rektor Petersburskiego Uniwersytetu Humanistycznego Związków Zawodowych (od 1992 roku), członek Petersburskiej Akademii Nauki i Sztuki.