Już po raz czwarty Zakład Prawa Handlowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA ogłaszają IV Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa handlowego.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie artykułu naukowego na jeden z trzech wskazanych poniżej tematów:

  1. „Problematyka nieważności umów kredytowych denominowanych/indeksowanych do waluty CHF w prawie polskim i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE”
  2. „Prosta spółka akcyjna w polskim porządku prawnym”
  3. „Granice swobody umów w polskich kontraktach handlowych

 

II. Wymagania formalne dotyczące artykułów:
objętość 35-40.000 znaków ze spacjami. Interlinia: 1,5 wiersza, czcionka 12, Times New
Roman. Format pliku: doc.
Artykuły będzie oceniała Komisja Konkursowa w skali od 1 do 10 punktów.

Termin składania artykułów: od 5.03.2022 r. do 12.03.2022 r. (prace nadesłane po tym
terminem nie będą oceniane). Ogłoszenie wyników konkursu do 20.03.2022 r.
Artykuły ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesyłać do: Kierownika Zakładu
Prawa Handlowego i Opiekuna Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego: radcy
prawnego dr Piotra Nazaruka, prof. EWSPA, na adres e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl .

Konkurs jest skierowany do Studentów od V do X semestru prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

III. Laureaci konkursu otrzymają za zdobycie:
I miejsca: zaliczenie 15 punktów ETCS w wybranych semestrach studiów z tytułu
przedmiotów fakultatywnych,
II miejsca: zaliczenie 10 punktów ETCS w wybranych semestrach studiów z tytułu
przedmiotów fakultatywnych,
III miejsca: zaliczenie 5 punktów ETCS w wybranym semestrze studiów z tytułu przedmiotów
fakultatywnych.

Ponadto, laureaci będą mieli możliwość opublikowania artykułu w uczelnianym czasopiśmie
Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych.

 

Formularz zgłoszenia znajduje się pod linkiem: IV Konkurs na artykuł z prawa handlowego EWSPA