Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA

Turystyczna Organizacja Otwarta

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych

21 lutego 2023 roku

Miejsce: siedziba EWSPA ul. Okopowa 59, sala 417

Warszawa oraz online

(platforma zoom + transmisja Facebook)

16 marca podczas w targów turystycznych ITTF Warsaw w godzinach 14:00 – 16:00 odbędzie się pokonferencyjny panel dyskusyjny dla szerokiego gremium branży turystycznej, 

17 marca 11:30 – 12:30 odbędzie się panel dotyczący praw i obowiązków konsumentów imprez turystycznych, będziemy też udzielać darmowych porad prawnych

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Andrzej Gut – Mostowy

sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

*****

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

*****

prof. dr hab. Waldemar Gontarski

Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

*****

Kancelaria Dubois i Wspólnicy

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów

PROGRAM KONFERENCJI
9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji
9:15 – 9:30 Wystąpienie JM Rektora EWSPiA prof. dr hab. Waldemara Gontarskiego
PANEL I – Działalność turystyczna i jej znaczenie dla gospodarki
9:30 – 10:00

 

 

dr Dominik Borek (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

Projekt rozporządzenia Short Term Rental (STR) jako planowany instrument ochrony turystów

10:00 –10:15 dr hab. Piotr Gryszel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Ochrona praw konsumentów dokonujących zakupów podczas wycieczek w świetle zmian ustawowych.

10:15 –10:30

 

dr Piotr Kociszewski (Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VISTULA)

Bezpieczeństwo konsumentów seniorów w kontekście imprez turystycznych i produktów ubezpieczeniowych.

10:30 –10:45 dr Bartłomiej Walas (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii)

Czy Certyfikacja w usługach turystycznych to element ochrony konsumenta?

10:45 –11:00 dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka (WPiA UKSW)

Wpływ pandemii COVID-19 na umowy o udział w imprezie turystycznej w świetle orzecznictwa TS UE

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

dr Magdalena Dziedzic (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji)

Sustainable tourism – zrównoważona turystyka – perspektywy rozwoju

11:30 – 11:45 Dyskusja
11:45 –12:00 Przerwa
PANEL II – Wybrane aspekty umów i procedury cywilnej w działalności turystycznej
12:00 –12:15 mec. Amadeusz Borkowski (Kancelaria Dubois i Wspólnicy)

Konsumencki pozew zbiorowy przeciwko przedsiębiorcy turystycznemu

12:15 – 12:30 Izabela Małachowska (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

Nieuczciwe praktyki wobec konsumentów imprez turystycznych- jak nie dać się oszukać?

12:30 –12:45 Łukasz M. Mikosz (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji)

Szara strefa w turystyce jako zagrożenie interesu konsumentów imprez turystycznych

12:45 –13:00 Katarzyna Przestrzelska (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako zabezpieczenie finansowe podmiotów turystycznych

13:00 –13:15 Dawid Sztandera (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

Wpływ Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na ochronę konsumenta w usługach turystycznych

13:15 – 13:30 Dyskusja
13:30 14:00 Przerwa
PANEL III – Wybrane aspekty ochrony prawnej podróżnego
14:00 –14:15 Karolina Siwek (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

Świadomość praw konsumenta na przykładzie młodych osób w wieku 18-25 lat

14:15 – 14:30 Saosan Joubar (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Ochrona prawna dzieci i młodzieży biorących udział w obozach sportowych

14:30 –14:45 Julia Antosiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Ochrona interesów podróżnych w polskim prawie cywilnym

14:45 –15:00 Adrian Dulczewski (Uniwersytet Warszawski)

Ochrona konsumentów w świetle niewykorzystanych bonów turystycznych

15:00 – 15:15 Julia Gdulewicz i Jakub Mazurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Uczestnictwo w imprezach turystycznych w dobie inflacji, a ochrona praw konsumenta

15:15 – 15:30 Mateusz Gajur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Tanie linie lotnicze, a problem odszkodowania

15:30– 15:45 Dyskusja
15:45 –16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

REJESTRACJA