Ustawa o szkolnictwie wyższym

Pobierz

Statut EWSPA od 15 czerwca 2016

Pobierz

Umowa o świadczenie nauki

Pobierz

Regulaminy


Regulamin studiów EWSPA

obowiązujący od 01 października 2018 r.

Pobierz

Regulamin praktyk

(zobacz również Zarządzenie Dziekana)

Pobierz

Zarządzenie Wydziału Prawa w Warszawie

Pobierz

Regulamin opłat za studia

Pobierz

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Pobierz

Regulamin Biura Karier

Pobierz

Regulamin ustalania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

POBIERZ