KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Andrzej Bierć

Pracownicy Katedry:


e-mail: grzegorz.nita-jagielski@ewspa.edu.pl
 • dr Karolina Szuma - adiunkt
  e-mail: kszuma@ewspa.edu.pl
 • sędzia SN Tadeusz Szymanek – starszy wykładowca
  e-mail: tszymanek@ewspa.edu.pl
  • dr Piotr Nazaruk – adiunkt,
 
 • Kierownik Zakładu Prawa Handlowego
  e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl
 • dr Iwona Rzucidło-Grochowska - adiunkt
  e-mail: irzucidlo-grochowska@ewspa.edu.pl
 • dr Magdalena Dziedzic – adiunkt
  e-mail: mdziedzic@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KARNEGO


Kierownik Katedry

Pracownicy Katedry:


 • dr Andrzej Ważny, prof. EWSPA
e-mail: awazny@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I PRAW CZŁOWIEKA


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownicy Katedry:


KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Władysław CzaplińskiWCzaplinski@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


 • mgr Karolina Szwarc  kszwarc@ewspa.edu.pl

KATEDRA PRAWA PRACY


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


 • dr Wojciech Ostaszewski - adiunkt

Współpracownicy:


KATEDRA TEORII PAŃSTWA I PRAWA


Kierownik Katedry

dr Dariusz Czajka, prof EWSPA

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


 • dr Sebastian Gajewski - adiunkt

Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


PROFESOROWIE HONOROWI


 • Ergun Özbudun (Ankara), od 2008r.
 • Marian Ostrowski od 2011r.
 • Piotr Kruszyński od 2012r.