1 KROK


WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Imię i nazwisko:

*WYBIERZ WYDZIAŁ (Warszawa, Londyn, Bruksela):

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK (Prawo, Administracja, Zarządzanie):

WYBIERZ SPECJALNOŚĆ:

Miejsce dodatkowych konferencji naukowych z przedmiotu na terenie Europy (wypełnij jeśli jesteś zainteresowany):

Skąd dowiedziałeś się o ofercie EWSPA? (FB, baner, znajomi, ulotka, inne..)

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

2 KROK


 1. Pobierz i wypełnij PODANIE Dołącz wymagane dokumenty wskazane w podaniu i prześlij do Działu Rekrutacji EWSPA

LUB

 1. Załóż konto w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REJESTRACJI
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym. Uwaga login i hasło założone w trakcie rejestracji jest Państwa loginem na etapie rekrutacji ale także w toku studiów. Wszelkie informacje zamieszczane są w systemie (harmonogramy zajęć etc.) dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie konta.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub dokonaj zmiany danych osobowych
 4. Wybierz z oferty edukacyjnej wydział, kierunek studiów oraz specjalność. Specjalność możesz zmienić również w dalszym toku nauki. O ostateczny wybór poprosimy Cię po 6 semestrze studiów.
 5. Zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (podanie z systemu)
 6. Wydrukuj i podpisz ” Umowę o świadczenie nauki” – 2 egz. pobierz  umowa o swiadczenie nauki
 7. Złóż osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty
 8. Wnieś opłatę rekrutacyjną 85 zł w terminie rejestracji – sprawdź aktualne promocje https://www.ewspa.edu.pl/oplaty-za-studia/

Jeżeli nie posiadają Państwo kompletu wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów. Prosimy o informację telefoniczną lub pisemną do Działu Rekrutacji o przewidywanym terminie uzupełnienia.

Akty prawne i wzory dokumentów

 • Regulamin studiów EWSPA
 • Regulamin opłat
 • Regulamin rekrutacji
 • Umowa o kształcenie

Rekrutacja - Uznanie dorobku zawodowego

 1. Załóż konto na/w serwisie rekrutacyjnym link- rekrutacja online
 2. Prześlij do Działu Rekrutacji: wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia oraz wszystkie dokumenty które posiadasz np. poświadczenia nadanych kwalifikacji zawodowych, referencje, zaświadczenia o ukończonych kursach, udziałach w seminariach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach zawodowych lub- jeśli jesteś samoukiem prześlij tylko zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z opisem twoich obowiązków i zakresu odpowiedzialności.
 3. Jeśli realizowałeś jakieś przedsięwzięcia i projekty również pochwal się tym i dołącz informację o nich.
 4. W oparciu o przedstawione przez Ciebie dokumenty otrzymasz informację o sposobie weryfikacji twojej wiedzy i już od najbliższego miesiąca będziesz mógł podąć studia w oparciu o specjalnie dla Ciebie ułożony program studiów.
 5. Opłaty : 500 zł procedura weryfikacyjna doświadczenia zawodowego. Opłata może zostać rozłożona na raty.
 6. Opłata rekrutacyjna, wpisowe oraz wysokość czesnego zgodnie z regulaminem opłat na studia.

Uwaga login i hasło założone w trakcie rejestracji jest Państwa loginem na etapie rekrutacji ale także w toku studiów. Wszelkie informacje zamieszczane są w systemie (harmonogramy zajęć etc.) dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie konta.

Zmiana Uczelni

 1. Załóż konto na/w serwisie rekrutacyjnym link- rekrutacja online
 2. Prześlij podanie (wzór: wniosek-o-przyjecie-na-wyzszy-semestr-studiow )kierowane do Dziekana właściwego wydziału (Warszawa lub Londyn, Bruksela). 
 3. Uwaga login i hasło założone w trakcie rejestracji jest Państwa loginem na etapie rekrutacji ale także w toku studiów. Wszelkie informacje zamieszczane są w systemie (harmonogramy zajęć etc.) dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie konta.
 4. Do podania dołącz oryginał lub poświadczony odpis indeksu (na wstępnym etapie może być skan lub kserokopia) lub
 5. Kartę przebiegu studiów z podaną liczbą godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz punktacją ECTS.
 6.  Dodatkowo należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.
 7.  Dziekan Wydziału na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 8. Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana właściwego Wydziału na podjęcie studiów kandydat,  składa osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty:

a) podania o przyjęcie na studia (formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni),
b) oryginału odpisu urzędowego lub odpisu poświadczonego notarialnie świadectwa dojrzałości,
c) kserokopię nowego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu),
d) fotografie (37 x 50 mm zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem,

9. Wydrukuj i podpisz ” Umowę o świadczenie nauki” – 2 egz. pobierz  umowa o swiadczenie nauki (jeśli masz problem z wydrukiem umowę otrzymasz wraz z decyzją o przyjęciu na studia ).

10. Wnieś wpisowe na konto Uczelni

Wznowienie studiów (studenci EWSPA)

 • Prześlij za pośrednictwem dziekanatu podanie kierowane do Dziekana wydziału. Jeśli nie wiesz do którego dziekanatu masz przesłać prześlij do działu rekrutacji na adres e.mail rekrutacja@ewspa.edu.pl
 • Wzór podania _wniosek-o-wznowienie-studiow
 • Dziekan Wydziału na podstawie twojego podania oraz dotychczasowych osiągnięć na studiach (karta ocen) podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.

Opłaty

Wszelkich wpłat z tytułu postępowania rekrutacyjnego, wpisowego oraz pozostałych opłat wynikających z regulaminu opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji należy dokonywać:

Bank Zachodni WBK (BZWBK)

Konto dla wpłat w złotówkach:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Bank Zachodni WBK (BZWBK)

SWIFT/BIC: WBKPPLPP – dla wszystkich kont ten sam

Nr IBAN:

PLN – PL31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – PL04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP – PL36 1090 2590 0000 0001 3305 5704
SWIFT/BIC: WBKPPLPP – dla wszystkich kont ten sam

Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych informacji na utworzonych przez Państwa kontach w trakcie rejestracji.


UWAGA! Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń. Informujemy iż wymagane dokumenty w procesie rekrutacji mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty.

/* */