Studencka Klinika Prawa Online (zwanej dalej Kliniką) jest organizacją  studencką działającą przy Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.  Patronat nad Kliniką Prawa obejmuje Warszawski Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich na podstawie §7 pkt. 1 i §13a pkt. 8 i Statutu ZPP. Celem Kliniki  jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej porady adwokata lub radcy prawnego. Klinika świadczy usługi również innym osobom, które potrzebują pomocy we wstępnym zrozumieniu meandrów prawa np. młodzi twórcy, producenci, artyści, wykonawcy, przedsiębiorcy, osoby mieszkające za granicą Polski. Atutem Klinik jest fakt udzielania porad prawnych za pomocą najnowszych środków telekomunikacyjnych, takich jak: mail, zapytanie online, skype. Dzięki temu Klinka dociera do szerokiej rzeszy odbiorców na całym świecie i umożliwia łatwy dostęp do pomocy prawnej. Nad studentami udzielającymi porad, bezpośredni nadzór i opiekę merytoryczną sprawują pracownicy naukowi, doktorzy, profesorowie nauk prawnych.

mail: klinika@ewspa.edu.pl

tel: 694 556 633