Rektor Uczelni - dr hab. Waldemar Gontarski – prof. EWSPA


Prof. uczelni dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa – prawa karnego procesowego i prawa Unii Europejskiej, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie; adwokat występujący przed sądami polskimi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Rektor Honorowy - Prof. dr hab. JERZY WIATR


W 1957 roku profesor Jerzy Wiatr uzyskał doktorat, a w 1961 roku habilitację z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Na uczelni tej pracował do 2001 r. pełniąc m.in. funkcje dyrektora instytutu socjologii i dziekana wydziału nauk społecznych. Dwukrotnie był również prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a także wiceprezydentem International Political Science Association i prezydentem Central European Political Science Association. Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University, kanadyjskich: University of British Columbia, brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich: katolicki Uniwersytet w Leuven i jugosłowiańskich. Profesor Jerzy Wiatr ma w swoim dorobku 42 książki, z których część ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii, a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w około trzydziestu krajach. W ostatnich trzech latach opublikował m.in. „Refleksje o polskim interesie narodowym”, „Demokratie in Polen” oraz „Europa pokomunistyczna: przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.” Profesor Jerzy Wiatr otrzymał szereg wyróżnień zagranicznych, w tym tytuł akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28.05. 2007 r. do 27.03.2013 r pełnił funkcję Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Waszawie. W dniu 27 marca 2013 r Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie za szczególne zasługi w powstanie i działalność Uczelni nadał Prof. dr hab Jerzemu Wiatrowi tytuł REKTORA HONOROWEGO Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Doktor h.c. Narodowego Uniwersytetu im. Olesa Honczara w Dniepropietrowsku (wrzesień 2013r )