Rektor Uczelni
dr hab. Waldemar Gontarski, prof. EWSPA

Rektor Honorowy
prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Dziekan
mgr Jakub Spurek

Kanclerz Uczelni
mgr Katarzyna Zając

Opiekun praktyk studenckich
dr Magdalena Dziedzic

Pelnomocnik Rektora ds. rozwoju uczelni
mgr Daria Pajek