Komisja

W dniu 23 stycznia 2014 r SENAT Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji powołał do życia skład nowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Do celów komisji będzie należało m.in. stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Przewodniczący komisji:


Członkowie komisji:


  • Prof. dr hab. BARBARA BAJOR- Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, członek katedry Prawa Cywilnego EWSPA, Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. dr hab. JERZY WIATR- W latach 1996- 1997 pełnił funkcję Ministra Edukacji Narodowej. Rektor EWSPA w latach 2007- 2013. Obecnie Rektor Honorowy Uczelni. Kierownik katedry Nauk Społecznych