Ustawa o szkolnictwie wyższym

Pobierz

Statut EWSPA od 15 czerwca 2016

Pobierz

Umowa o świadczenie nauki

Pobierz

Regulaminy


Regulamin studiów EWSPA

obowiązujący od 1 października 2020 r.

Pobierz

Zarządzenie Wydziału Prawa w Warszawie

Pobierz

Regulamin praktyk

(zobacz również Zarządzenie Dziekana)

Pobierz

Załącznik do Regulaminu praktyk

Pobierz

Regulamin opłat za studia

Pobierz

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Pobierz

Regulamin Biura Karier

Pobierz

Regulamin ustalania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

POBIERZ


Potwierdzenie efektów uczenia się dla osób z doświadczeniem zawodowym - zasady ogólne

Pobierz