Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest organizatorem licznych wykładów publicznych. W ramach wykładów publicznych uczelnia gościła przedstawicieli nauki, praktyków prawa, polityków oraz działaczy gospodarczych, w tym również urzędników instytucji UE.

Gośćmi uczelni byli między innymi:

 • prof. dr hab. Ryszard Stemplowski - były Ambasador RP w Londynie, były Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Krzysztof Pałecki - polski politolog, prawnik i socjolog, członek PAN, wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Eugeniusz Piontek – wybitny specjalista w zakresie prawa międzynarodowego,
 • prof. dr hab. Adam Zieliński – rzecznik praw obywatelskich,
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – b. Minister Sprawiedliwości,
 • prof. dr hab. Zdzisław Sadowski – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • prof. dr hab. Marek Safjan – prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • dr Józef Oleksy – b. Premier, delegat Rządu RP do Konwentu Europejskiego,
 • dr Janusz Kaczurba – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, negocjator z ramienia Polski z Unią Europejską,
 • minister Jan Kułakowski – pełnomocnik Rządu RP do spraw negocjacji Polski z UE,
 • minister Ryszard Kalisz – minister w gabinecie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
 • minister Jolanta Szymanek-Deresz – minister w gabinecie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
 • Andrzej Kalwas – radca prawny, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych
 • prof. dr Anton Bebler z Uniwersytetu w Lublanie
 • prof. dr Otto Lenz – b. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE (d. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości),
 • prof. dr Helmut Kury – Instytut Maxa Plancka we Freiburgu,
 • prof. dr Siegbert Albert – Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE (d. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości),
 • dr Martin Bangemann – b. Komisarz UE,
 • mec. Uri Huperta prawnik, specjalista w zakresie spraw Bliskiego Wschodu,
 • ambasador Fébé Potgieter-Gquibule – Ambasador Republiki Południowej Afryki,
 • Ariadna Ochnio – prokurator Prokuratury Rejonowej dla Ochoty w Warszawie
 • Igor Tuleya – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Andrzej Kryże – prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, były sędzia, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Jacek Dubois – adwokat, członek Trybunału stanu