KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO


Kierownik Katedry

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KARNEGO


Kierownik Katedry

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I PRAW CZŁOWIEKA


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownicy Katedry:


WSPÓŁPRACOWNICY:


KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Władysław Czaplińskiwczaplinski@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


  • mgr Karolina Szwarc  kszwarc@ewspa.edu.pl

KATEDRA PRAWA PRACY


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


  • dr Wojciech Ostaszewski - adiunkt

Współpracownicy:


KATEDRA TEORII PAŃSTWA I PRAWA


Kierownik Katedry

dr Dariusz Czajka, prof. EWSPA

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


  • dr Sebastian Gajewski - adiunkt

Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH


  • mgr Grażyna Błaszczyk

PROFESOROWIE HONOROWI


  • Ergun Özbudun (Ankara), od 2008r.
  • Marian Ostrowski od 2011r.
  • Piotr Kruszyński od 2012r.