KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Jerzy Wiatr   e-mail: jwiatr@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO


Kierownik Katedry

prof. EWSPA dr hab. Tomasz Szanciło e-mail: tszancilo@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KARNEGO


Kierownik Katedry

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I PRAW CZŁOWIEKA


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Roman Wieruszewskie-mail: rwieruszewski@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


WSPÓŁPRACOWNICY:


KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Władysław Czaplińskie-mail: wczaplinski@ewspa.edu.pl

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA PRACY


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA TEORII PAŃSTWA I PRAWA


Kierownik Katedry

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH


Kierownik Katedry

Wakat

Pracownicy Katedry:


Współpracownicy:


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH


PROFESOROWIE HONOROWI


  • Ergun Özbudun (Ankara) od 2008r.
  • Marian Ostrowski od 2011r.
  • Piotr Kruszyński od 2012r.
  • Aleksander Zapesotski (St. Petersburg) od 2014r.