O

Instytucie

Instytut prawa porównawczego systemów prawnych państw UE został utworzony w dniu 05 marca 2015 r na podstawie Zarządzenia Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji nr 01/03/2015 r

Zadaniem instytutu jest organizacja badań oraz wydarzeń naukowych (konferencji i seminariów) dotyczących m.in. tematyki funkcjonowania i porównywania systemów prawnych Polskich oraz wybranych krajów UE.

Dyrektor Instytutu

dr Michał Kowalski

Projekty Badawcze


Aktualnie otwarty projekt badawczy o nazwie ” Systemy prawne Państw Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno- porównawcze”, w którym biorą udział również studenci EWSPA . Projekt ten przewiduje zaangażowanie pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni oraz studentów i absolwentów zrzeszonych w kołach naukowych, zamieszkujących w kraju oraz na terenie UE w zakresie gromadzenia materiałów i przeprowadzania analizy porównawczej systemów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach UE oraz w Polsce w określonych obszarach prawa prywatnego lub publicznego. Badania przeprowadzane w ramach tego projektu mają funkcjonalne zastosowanie dla rozwoju myśli prawniczej w Polsce, stanowiąc inspirację dla komisji kodyfikacyjnych, a także prawników korporacyjnych. Wyniki badawcze sa prezentowane na organizowanych przez EWSPA konferencjach o międzynarodowym charakterze, a także są publikowane w ” Europejskim przeglądzie prawa i stosunków miedzynarodowych” periodyku naukowym Uczelni