Począwszy od 1 października 2019 r. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji funkcjonuje na poziomie administracyjnym jak i dydaktycznym w budynku Vizja Park zlokalizowanym przy ul. Okopowej 59 w Warszawie.

Vizja Park to jeden z największych budynków edukacyjnych w Warszawie o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20.000,00 m 2 oddany do eksploatacji w 2019 r. Obiekt skupia społeczności zawodowo związane z szeroko pojmowaną edukacją. Nowoczesne sale lekcyjne, sale wykładowe, laboratoria, biblioteka i pełnowymiarowa sala gimnastyczna, a także centrum konferencyjne, strefa gastronomiczna i parking, zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach studentów.

Pomieszczenia administracyjne EWSPA zlokalizowane są na powierzchni około 420 m 2 na IV piętrze kompleksu, natomiast w zakresie działalności dydaktycznej Uczelnia ma zapewniony dostęp do wszystkich sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratorium komputerowego oraz wszelkich pomieszczeń, których funkcjonalność związana jest z zabezpieczeniem potrzeb studentów związanych z procesem kształcenia.

Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audio-video, tj. wysokiej klasy projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, nagłośnienie, zestawy komputerowe do prowadzenia prezentacji, przeciwsłoneczne przesłony okienne. Wszystkie pomieszczenia spełniają wszelkie standardy sanitarne oraz bezpieczeństwa. Budynek jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi W obiekcie znajdują się ogólnodostępne windy umożliwiające komunikację między wszystkimi kondygnacjami. Budynek charakteryzują także szerokie drzwi, przestronne hole. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, a przy okazji też w pełni wyposażony pokój dla matki z dzieckiem. Zastosowane w laboratoriach biurka komputerowe umożliwiają użytkowanie laboratoriów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowym atutem jest również doskonała lokalizacja obiektu – budynek położony jest na warszawskiej Woli, w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych tej części miasta.

 Dostęp do technologii informacyjno – komunikacyjnej

Jednym z atutów Europejskiej Wyższej Szkoły Administracji i Prawa w Warszawie jest rozbudowany i nowoczesny system kształcenia na odległość, który od ponad 10 lat aktywnie wykorzystywany jest w zakresie:

  • wspierania studentów w osiąganiu efektów kształcenia, co jest szczególnie ważne procesie kształcenia osób niepełnosprawnych
  • wspieraniu wykładowców w realizacji przedmiotów należących do programów kształcenia w sposób wzbogacający przekaz jak również pozwalający na szczególną koncentrację na treściach tworzących efekty kształcenia dla konkretnego kierunku studiów.

Uczelnia zapewnia dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi. Uczelnia zapewnia materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, w tym w szczególności zajęcia wykładowe w formie zarejestrowanego nagrania audio-video, które jest zdalnie udostępniane studentom. Nagrania te powstają w drodze rejestracji wykładu „na żywo” lub w drodze specjalnego nagrania realizowanego z udziałem wykładowcy w studiu nagrań przy Laboratorium Komputerowym EWSPA.

Uczelnia posiada najnowszą wersję platformy e-learningowej Moodle LMS (Learning Management System) i Remote Meeting Point RMP (system wideokonferencji i wykładów on-line), umieszczonych na serwerach dedykowanych, co umożliwia wykorzystanie różnych form nauczania na odległość np.:

  • wykłady on-line,
  • materiały warsztatowe do samodzielnego opracowania przez studentów, w tym studia przypadków, kazusy prawne, zadania wirtualne,
  • testy on-line.

System biblioteczno – informacyjny Uczelni

Dostęp do literatury przedmiotu – obowiązkowej i pomocniczej – niezbędnej w procesie nauczania władze uczelni zapewniają przy pomocy trzech zbiorów bibliotecznych:

  1. Biblioteki własnej EWSPA,
  2. Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica
  3.  Biblioteki Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej na mocy umowy z dnia 8 stycznia 2021 r.

Dodatkowo studenci mają  pełny dostęp do materiałów znajdujących się w bazie Systemu Informacji Prawniczej ,,Legalis”, z którego mogą korzystać również poza Uczelnią w dowolnym miejscu, w którym się znajdują.

Zdjęcia: własne oraz za: vizjapark.pl