Katedra prawa prywatnego


Kierownik:

 

Pracownicy katedry:

dr hab. Barbara Bajor – profesor EWSPA
e-mail: bbajor@ewspa.edu.pl 

dr Dariusz Czajka – profesor EWSPA
e-mail: dczajka@ewspa.edu.pl

dr Waldemar Gontarski – adiunkt
e-mail: wgontarski@ewspa.edu.pl

dr Grzegorz Nita-Jagielski – adiunkt
e-mail: grzegorz.nita-jagielski@ewspa.edu.pl

dr Karolina Szuma – adiunkt
e-mail: kszuma@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:

dr hab. Tomasz Szanciło
e-mail: tszancilo@ewspa.edu.pl

dr Joanna Mucha – Kujawa
e-mail: jmucha-kujawa@ewspa.edu.pl

dr Dorota Krekora – Zając
e-mail: dkrekora-zajac@ewspa.edu.pl

dr Eliza Szadkowska
e-mail: eszadkowska@ewspa.edu.pl

dr Agnieszka Kawałko
e-mail: akawalko@ewspa.edu.pl

dr Joanna Studzińska
e-mail: jstudzinska@ewspa.edu.pl

dr Maksym Ferenc
e-mail: mferenc@ewspa.edu.pl 

sędzia SO Leszek Ciulkin
e-mail: lciulkin@ewspa.edu.pl

sędzia SR Robert Masznicz
e-mail: rmasznic@ewspa.edu.pl 

pr. Adam Tomczyński
e-mail: atomczynski@ewspa.edu.pl 

adw. Krzysztof  Jarmoc
e-mail: kjarmoc@ewspa.edu.pl

mgr Jakub Spurek
e-mail: jspurek@ewspa.edu.pl

mgr Justyna Michalska
e-mail: jmichalska@ewspa.edu.pl

Katedra prawa karnego


Katedra Prawa Karnego
Kierownik – dr hab.  Hanna Kuczyńska

Pracownicy katedry:

dr hab. Hanna Kuczyńska profesor EWSPA
e-mail: hkuczynska@ewspa.edu.pl

dr Andrzej Ważny, prof EWSPA
e-mail: awazny@ewspa.edu.pl

Współpracownicy: 

prof. dr hab. Piotr Kruszyński
e-mail: pkruszynski@ewspa.edu.pl

prokurator PK w stanie spoczynku Andrzej Kryże
e-mail: akryze@ewspa.edu.pl 

dr Artur Kotowski
e-mail: akotowski@ewspa.edu.pl

dr Paulina Wiktorska
e-mail: pwiktorska@ewspa.edu.pl

dr Sebastian  Ładoś
e-mail: slados@ewspa.edu.pl

 

Katedra prawa konstytucyjnego i praw człowieka


Kierownik – prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownicy katedry:

prof. dr hab. Roman Wieruszewski – profesor
e-mail: rwieruszewski@ewspa.edu.pl 

dr Michał Kowalski – adiunkt
e-mail: mkowalski@ewspa.edu.pl

 

Katedra prawa międzynarodowego


Kierownik – prof. dr hab. Władysław Czapliński
WCzaplinski@ewspa.edu.pl

Pracownicy katedry:

prof. dr hab. Władysław Czapliński – profesor
e-mail: wczaplinski@ewspa.edu.pl

dr hab. Przemysław Saganek – profesor  EWSPA
e-mail: psaganek@ewspa.edu.pl

dr hab. Łukasz Gruszczyński – adiunkt
e-mail: lgruszczynski@ewspa.edu.pl

dr Marta Kolendowska-Matejczuk – adiunkt
e-mail: mkolendowska-matejczuk@ewspa.edu.pl

Współpracownicy: 

mgr Karolina Szwarc
e-mail: kszwarc@ewspa.edu.pl

Katedra prawa pracy


Kierownik – wakat

Pracownicy katedry:

 Współpracownicy:

dr Eliza Maniewska
e-mail: emaniewska@ewspa.edu.pl

sędzia SO Zbigniew Szczuka
e-mail: zszczuka@ewspa.edu.pl

Katedra teorii państwa i prawa


Kierownik – prof. EWSPA, dr Dariusz Czajka

Pracownicy katedry:

dr Dariusz Czajka – profesor EWSPA
e-mail: dczajka@ewspa.edu.pl

dr Artur Kotowski – adiunkt
e-mail: akotowski@ewspa.edu.pl

Współpracownicy: 

dr hab. Jerzy Krzynówek
e-mail: jkrzynowek@ewspa.edu.pl

dr hab. Aldona Prasmantaite
e-mail: aprasmantaite@ewspa.edu.pl

dr Janina Nowogrodzka
e-mail: jnowogrodzka@ewspa.edu.pl 

dr Krzysztof Sokołowski
e-mail: ksokolowski@ewspa.edu.pl 

dr Józef Ziemczonok
e-mail: jziemczonok@ewspa.edu.pl

dr Ireneusz Grat
e-mail: igrat@ewspa.edu.pl

dr Arnold Warchał
e-mail: awarchal@ewspa.edu.pl

dr Robert Andrzejczuk
e-mail: randrzejczuk@ewspa.edu.pl

mgr Stefan Karolak
e-mail: skarolak@ewspa.edu.pl

Katedra prawa administracyjnego


Kierownik – wakat

Pracownicy katedry:

dr Piotr Nazaruk – adiunkt
e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl

Współpracownicy: 

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski
e-mail: tbojar-fijalkowski@ewspa.edu.pl 

dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
e-mail: k.badzmirowska-maslowska@ewspa.edu.pl 

dr Sebastian Gajewski
e-mail: sgajewski@ewspa.edu.pl 

dr Joanna Jedel
e-mail: jjedel@ewspa.edu.pl 

dr Adam Krzyżanowski
e-mail: akrzyzanowski@ewspa.edu.pl 

sędzia WSA Izabella Janson
e-mail: ijanson@ewspa.edu.pl 

r.pr. Astryda Adamczak
e-mail: aadamczak@ewspa.edu.pl

mgr Grzegorz Kubaszewski
e-mail: gkubaszewski@ewspa.edu.pl

 

Katedra nauk społecznych


Kierownik –wakat

Pracownicy katedry

dr hab. gen. broni Józef Buczyński – profesor  EWSPA
e- mail: jbuczynski@ewspa.edu.pl

Współpracownicy: 

prof. dr hab. Jerzy Wiatr
e-mail: jwiatr@ewspa.edu.pl

dr Monika Gmurek
e-mail: mgmurek@ewspa.edu.pl

dr Dorota Wiśniewska-Juszczak
e-mail: dwisniewska-juszczak@ewspa.edu.pl

dr Artur Kasza
e-mail: akasza@ewspa.edu.pl

Katedra prawa gospodarczego i finansów publicznych


Kierownik – wakat

Pracownicy katedry:

dr Małgorzata Urban – Theocharakis – adiunkt
e-mail: murban@ewspa.edu.pl lub murban-theocharakis@ewspa.edu.pl

Współpracownicy: 

dr hab. Anna Zalcewicz – Profesor EWSPA
e-mail: azalcewicz@ewspa.edu.pl

dr Ziemowit Kukulski
e-mail: zkukulski@ewspa.edu.pl

dr Piotr Nazaruk
e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl

dr Jolanta Bucińska
e-mail: jbucinska@ewspa.edu.pl

dr Robert Andrzejczuk
e-mail: randrzejczuk@ewspa.edu.pl

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
e-mail: mdobrzynska-dabska@ewspa.edu.pl

Profesorowie Honorowi


Ergun Özbudun (Ankara), od 2008r.
Marian Ostrowski od 2011r.
Piotr Kruszyński od 2012r.

Studium Języków Obcych


mgr Grażyna Błaszczyk