Program

odpracowania zadłużenia

Informujemy, iż w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji funkcjonuje program polegający na umożliwieniu odpracowania powstałych zadłużeń wobec Uczelni.

Program skierowany jest do studentów EWSPA którzy z różnych przyczyn nie mogą dokonać wszystkich spłaty zaległych lub bieżących (maksymalnie dwa kolejne miesiące) opłat z tytułu czesnego lub innych opłat wynikających z toku studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Stawka jednej roboczogodziny świadczonej pracy na rzecz Uczelni w ramach spłaty zobowiązania wynosi 11 zł. Przykład: W przypadku świadczenia pracy na rzecz Uczelni przez 8 godzin, spłata zaległości wobec EWSPA wyniesie 88 zł.

Udział w programie jest dobrowolny

Osoby zainteresowane odpracowaniem zadłużenia winny złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mwirtek@ewspa.edu.pl, lub osobiście u Dyrektora Generalnego (III piętro) wniosek (druk) w załączeniu

Miejsce pracy: Warszawa ( administracja, promocja, dział informatyczny, polski kanał edukacyjny, wydawnictwo)
Inne – w przypadku wolnych miejsc (administracja, biuro karier, promocja, dział informatyczny, wydawnictwo, polski kanał edukacyjny)

Pobierz Wniosek odpracowanie (word) Wniosek odpracowanie (pdf)