Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa EWSPA

Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (KN TiFP EWSPA) jest organizacją studencką działającą w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Opiekunem merytorycznym Koła jest dr Iwona Rzucidło, LL.M. z zakresu argumentacji prawniczej (Alicante, Palermo), adiunkt w EWSPA, ekspert z zakresu uzasadniania decyzji stosowania prawa.

Zasadniczym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej teorii i filozofii prawa, w tym metodologii nauk prawnych, statusu nauk prawnych, interpretacji prawniczej, argumentacji prawniczej, teorii stosowania prawa.

Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa jest organizacją, w ramach której studenci mogą zapoznać się z ideami, zasadami oraz warunkami pracy naukowej i badawczej, a także doskonalić umiejętności organizacyjne. Szczególną egzemplifikacją realizacji działalności Koła jest organizowanie spotkań naukowych, zarówno ze środowiskiem naukowym Uczelni, jak i zaproszonymi autorytetami spoza EWSPA oraz poprzez konferencje naukowe, a także publikowanie prac naukowych członków Koła.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i poszukujących odpowiedzi na pytania związane z szeroko rozumianą praktyką prawa. Deklaracje członkowskie można składać w każdym czasie w ciągu roku akademickiego e-mailowo na adres kolotifp@ewspa.edu.pl wraz z pozostawieniem oryginału deklaracji członkowskiej w Dziekanacie EWSPA.

Najbardziej aktualne informacje o działaniach Koła znaleźć można na FB Koła:

Władze Koła – kadencja 2021/2022:

  • Tomasz Jastrzębski - Prezes
  • Sara Ferenc - Wiceprezes ds. Naukowych
  • Kinga Chażyńska - Wiceprezes ds. Organizacyjnych
  • Małgorzata Drohomirecka - Sekretarz
  • Martyna Ruta - Przewodnicząca Sądu Koła
  • Aisha Wolf - członkini Sądu Koła