FINANSOWANIE STUDIÓW W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Osoba posiadająca udokumentowanie potwierdzenie o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu Aktywny Samorząd (Moduł II) i studiować bezpłatnie.

Osoby, które chciałyby skorzystać z refundacji studiów, proszone są o złożenie wniosku do 10 października 2018 roku (uwaga, termin nieprzekraczalny. Złożenie kompletu dokumentów po wskazanym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem negatywnej decyzji).
Refundacja kosztów za rok akademicki 2018/2019 – wniosek należy złożyć do 10 października 2018.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?


Rozpatrywaniem wniosków zajmują się samorządy powiatowe – należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki zgodnej z miejscem zameldowania na terenie Polski.
Osoby zamieszkałe w Warszawie powinny zgłosić się do Warszawskiego Centrum

Pomocy Rodzinie: http://www.wcpr.pl/.
Druki do pobrania: http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/.

Zgodnie z praktyką PFRON, zwrot środków z tytułu refundacji czesnego nastąpi maksymalnie do 30 stycznia 2019 roku. Istnieje możliwość uregulowania czesnego w terminie późniejszym – w celu przesunięcia terminu płatności za studia, należy skierować podanie do Pani Katarzyny Zając Kanclerz EWSPA e.mail: kzajac@ewspa.edu.pl