Spotkania Branżowe Firm


Biuro Karier EWSPA organizuje spotkania branżowe dla pracodawców, których odbiorcą są studenci i absolwenci EWSPA. Spotkania mają charakter otwarty, czyli mogą w nich brać udział również studenci i absolwenci innych Uczelni. Spotkanie z pracodawcą, ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu Student – Pracodawca. Podczas spotkań będzie można zapoznać się z informacjami, których nie przeczytasz na stronie internetowej firmy. Spotkania umożliwią poznanie struktur organizacyjnych panujących wewnątrz firmy oraz poznanie ludzi, którzy w niej pracują. Spotkania branżowe z pracodawcami dodatkowo dają możliwość zapoznania się z wieloma zagadnieniami technicznymi, które są kluczowe dla funkcjonowania firmy. Spotkanie branżowe czasami zawiera formę warsztatów/kursów, które pozwalają na poszerzenie wielu istotnych kompetencji, które mogą okazać się przydatne w dalszej karierze zawodowej.

W czasie spotkań branżowych z pracodawcami poruszane będą następujące kwestie:
 • Sytuacja firmy na rynku.
 • Zasady prowadzenia firmy i jej rozwoju.
 • Zakres usług i działalności firmy.
 • Zasady jakie obowiązują w czasie rozmów kwalifikacyjnych i składania aplikacji
 • Wymagania stawiane wobec kandydata.
 • Warunki zatrudnienia i rozwoju zawodowego
Spotkania z pracodawcami umożliwiają również zadawanie pytań, co umożliwi ciekawą dyskusję i głębsze poszerzenie wiedzy.
Dzięki spotkaniu branżowym z pracodawcą zyskujesz:
 • Zapoznanie zasad rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska.
 • Zapoznasz się z warunkami odbywania praktyk/staży.
 • Poznasz możliwości zatrudnienia i awansu zawodowego.
 • Poznasz warunki i sytuację jaka obowiązuje na współczesnym rynku pracy.
 • Poznasz formę i organizację pracy u danego pracodawcy.

Spotkania z Absolwentami


Biuro Karier EWSPA zajmuje się organizowaniem spotkań z studentami/absolwentami, które mają na celu przedstawić zarys aktualnej sytuacji na rynku pracy. Zarysować ogólne wymagania stawiane na linii Pracodawca – Pracownik.Spotkania z studentami/absolwentami organizowane są tematycznie i w większości są one bezpłatne i prowadzone są w metodzie warsztatów. Szczególnie zapraszamy do spotkań absolwentów prowadzących własną firmę do podzielenia się swoją wiedzą w tej materii z studentami.

Korzyści jakie możecie wynieść z takich spotkań jest niezmiernie wiele, a do najważniejszych należy:
 • możliwość weryfikacji swoich predyspozycji i kwalifikacji.
 • poznanie zmian w prawie pracy.
 • poznanie standardowych technik rekrutacji.
 • pomoc w wyborze praktyki/stażu z oferty Biura Karier EWSPA.
 • integracja absolwentów z studentami.