Na dzisiejszym rynku pracy niezmiernie ważne jest doświadczenie zdobywane podczas stażów oraz praktyk ściśle ukierunkowanych na zawód, w którym planujemy pracować. Studia to idealny czas, aby rozpocząć swoją ścieżkę kariery i połączyć teorię z praktyką. W związku z tym warto odpowiednio wcześnie zatroszczyć się o właściwe miejsce realizacji praktyki na takie, które pozwoli rozwijać zawodowe kompetencje.

Akademickie Biuro Karier EWSPA oferuje oferty praktyk i stażów, a także oferty pracy dla naszych Absolwentów.