Cele

Misja

Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie rozpoczęło swoją działalność 4 kwietnia 2011r.( zarządzenie Kanclerza EWSPA nr. 8/2011 ).

Misją Biura Karier EWSPA jest służenie studentom i absolwentom EWSPA w poszukiwaniu i wyborze idealnej drogi rozwoju zawodowego. Dążymy również od początku powstania Biura Karier do ułatwienia w poszukiwaniu zatrudnienia odpowiadającego kwalifikacjom i aspiracjom naszym studentom i absolwentom. Pracownicy Biura Karier starają się swoją sumienną i ciężką pracą wprowadzić studentów i absolwentów w sposób skuteczny na współczesny rynek pracy.

Główne zadania realizowane przez Biuro Karier EWSPA:

Obsługa studentów i absolwentów

przedstawianie bieżących ofert Biura Karier, prowadzenie rozmów doradczych dotyczących istotnych kwestii związanych z rozmową kwalifikacyjną o pracę, pomoc w przygotowywaniu CV.

Nawiązywanie porozumień z instytucjami

i podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania ofert staży/praktyk/pracy – zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert ( na stronie www.bk.ewspa.edu.pl ) oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia zarejestrowanym studentom i absolwentom w Biurze Karier EWSPA.

Monitoring losów zawodowych absolwentów EWSPA

oraz badanie rynku pracy – prowadzenie monitoringu losów absolwentów za pomocą autorskiego portalu polskiabsolwent.pl. Kreowanie i nadzorowanie procesów i projektów dostosowujących efekty kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe

indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi w celu określenia planowanej ścieżki rozwoju zawodowego.

Organizacja szkoleń/kursów i warsztatów

podnoszących kwalifikacje uczestników na rynku pracy – m.in. w kwestii doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy zarówno w Polsce jak i krajach UE, z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, więcej szczegółów w zakładce Oferta Biura.

Praktyki obowiązkowe i nadobowiązkowe

pomagamy w wyborze oferty praktyki z katalogu Biura Karier oraz wspieramy w załatwieniu formalności związanych z umową i skierowaniem na praktykę zawodową.

Współpraca z pracodawcami

współpracujemy z pracodawcami z całej Polski jak i UE, organizujemy wspólnie targi oraz wystawy.