Akademickie Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie rozpoczęło swoją działalność 4 kwietnia 2011r. na podstawie zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 8/2011.

Misją Akademickiego Biura Karier jest wsparcie studentów i absolwentów EWSPA w procesie wyboru właściwej drogi rozwoju zawodowego, jak również na etapie wchodzenia – po ukończeniu Uczelni na rynek pracy.

Akademickie Biuro Karier EWSPA  oferuje:

  • pomoc w wyborze właściwej ścieżki kariery zawodowej oraz zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych na etapie wyboru instytucji, w której student może odbywać praktykę;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu do procesu rekrutacyjnego;
  • pomoc w zakresie prezentacji aktualnych ofert pracy lub dodatkowych szkoleń.

Akademickie Biuro Karier EWSPA jest również inicjatorem i organizatorem szkoleń z zakresu doskonalenia  umiejętności niezbędnych na etapie poszukiwania zatrudnienia lub w pracy zawodowej. Zapraszamy do śledzenia naszych  aktualności ponizej.

Główne zadania realizowane przez

Akademickie Biuro Karier EWSPA:

Obsługa studentów i absolwentów

przedstawianie bieżących ofert Biura Karier, prowadzenie rozmów doradczych dotyczących istotnych kwestii związanych z rozmową kwalifikacyjną o pracę, pomoc w przygotowywaniu CV.

Nawiązywanie porozumień z instytucjami

i podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania ofert staży/praktyk/pracy – zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert ( na stronie www.bk.ewspa.edu.pl ) oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia zarejestrowanym studentom i absolwentom w Biurze Karier EWSPA.

Monitoring losów zawodowych absolwentów EWSPA

oraz badanie rynku pracy – prowadzenie monitoringu losów absolwentów za pomocą autorskiego portalu polskiabsolwent.pl. Kreowanie i nadzorowanie procesów i projektów dostosowujących efekty kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Współpraca z pracodawcami

współpracujemy z pracodawcami z całej Polski jak i UE, organizujemy wspólnie targi oraz wystawy.

Organizacja szkoleń/kursów i warsztatów

podnoszących kwalifikacje uczestników na rynku pracy – m.in. w kwestii doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy zarówno w Polsce jak i krajach UE, z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, więcej szczegółów w zakładce Oferta Biura.

Praktyki obowiązkowe i nadobowiązkowe

pomagamy w wyborze oferty praktyki z katalogu Biura Karier oraz wspieramy w załatwieniu formalności związanych z umową i skierowaniem na praktykę zawodową.