Niniejszy, specjalny numer Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych został w całości poświęcony osobie i profesjonalnemu dorobkowi pomysłodawcy, profesora i rektora EWSPA, dr. Dariusza Czajki. Składają się nań wspomnienia o zmarłym oraz wybór z jego licznych prac publikowanych już wcześniej na łamach EPPiSM – z którym był związany od początku istnienia pisma.

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021