Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 roku nasze czasopismo
„Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” otrzymało 100 pkt. (poz. 32416)