Od redakcji: 

Przedstawiamy, z pewnym opóźnieniem wynikającym z nadmiaru bardzo dobrych tekstów nam nadesłanych, podwójny numer kwartalnika. Czytelnicy znajdą w nim, zgodnie z linią redakcyjną pisma, interesujące teksty poruszające szereg ważnych problemów prawa europejskiego.
W tym obszarze tematycznym znajdują się artykuły autorstwa: W. Gontarskiego – problem tymczasowego aresztowania w prawie UE, J. Sobczaka i M. Gołdy-Sobczak – prezentacja działalności Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE, P. Kusznieruka i A. Zemke-Góreckiej – kontynuacja artykułu omawiającego regulacje sztucznej inteligencji w prawie UE, a także I. Kredzińskiej – o transferze danych osobowych z UE do Stanów Zjednoczonych.
Kilka tekstów poświęconych jest problematyce prawa rodzinnego – kwestii testamentów, uznania ojcostwa oraz małżeństw osób tej samej płci na tle doświadczeń hiszpańskich. W numerze publikujemy też teksty dotyczące analizy problematyki narkomanii w Polsce, edukacji o bezpieczeństwie w dobie społeczeństwa cyfrowego oraz stosowania części zamiennych przy ustalaniu odszkodowania przez ubezpieczyciela.
Dział z życia uczelni przynosi m.in. sprawozdania z odbywających się ostatnio konferencji naukowych.
Warto ponadto odnotować recenzje ważnych publikacji, w szczególności dwugłos o książce
J. Wiatra i P. Kozłowskiego – „O socjologii w Polsce Ludowej rozmów jedenaście”.
Prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski,
prorektor ds. naukowych EWSPA

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1-2/2023