Szanowni Państwo,

Począwszy od roku akademickiego 2023/2024 nastąpi zmiana organizacji sesji egzaminacyjnej:
Oba terminy zaliczenia ćwiczeń przypadać będą przed I (pierwszym) terminem egzaminu.
Bez zmian pozostają prawo studentów do trzech terminów egzaminów oraz brak oceny 2.0 (niedostateczny) za I (pierwszy) termin egzaminu.