dr Artur Kotowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia br. Dziekan Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie – dr Artur Kotowski uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.