Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej monografii pokonferencyjnej

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej monografii pokonferencyjnej


KONFERENCJA NAUKOWA: „KODEKS CYWILNY JAKO ŹRÓDŁO PRAWA HANDLOWEGO”

Zakład Prawa Handlowego 

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie 

zaprasza na 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: 

„KODEKS CYWILNY JAKO ŹRÓDŁO PRAWA HANDLOWEGO” 

 

Termin: 18 maja 2019 r. – rozpoczęcie o godz. 10:00  

Miejsce: EWSPAWydział Prawa w Warszawie, sala 1A 

 

AGENDA KONFERENCJI: 

 

I. Otwarcie Konferencji – godz. 10:00  

1. Przedstawiciel Władz EWSPA w Warszawie

2. Kierownik Zakładu Prawa Handlowego – dr Piotr Nazaruk  

II. Panel I. Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym – godz. 10:15 

Moderator: dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA 

1. dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA 

– Realizacja zasady jedności prawa cywilnego w regulacjach prawa handlowego. 

2. dr hab. Barbara Bajorprof. EWSPA  

 Charakter prawny czynności bankowych na tle kodeksu cywilnego. 

3. dr Magdalena Dziedzic, adiunkt EWSPA 

– Informacja konsumencka w umowie sprzedaży – uwagi na tle 546 i 546 (1) k.c. 

III. Przerwa – godz. 11:45 

IV. Panel II. Stosowanie kodeksu cywilnego w związku z innymi ustawami – godz. 12:00 

Moderator: dr Piotr Nazaruk 

1. mgr Julita Stefan  Bezskuteczność klauzul w umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty CHF na podstawie art. 385 [1] k.c. 

2. lic. Gabriela Karcz – Kodeks cywilny jako podstawa odpowiedzialności zarządów spółek kapitałowych. 

3. mgr Ivan Smanio – Dopuszczalność zastosowania przepisów kodeksu cywilnego jako podstawy do stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 

 

Wszyscy prelegenci Panelu II. są Studentami EWSPA oraz są absolwentami studiów z innych dyscyplin naukowych. Ich referaty są powiązane z pracami magisterskimi, które przygotowują na seminarium magisterskim pod kierunkiem dr Piotra Nazaruka. 

 

V. Zakończenie Konferencji – 13:30 


Konferencja naukowa EWSPA - Perspektywy zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej (26.04.2019r.)

KONFERENCJA NAUKOWA

EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI realizowana przy współpracy z Fundacją AMICUS EUROPAE.

26 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

Sala Księżycowa Centrum Konferencyjne Kopernika, przy ul. Kopernika 30 w Warszawie.

Perspektywy zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej

 

Celem konferencji, poza oczywistymi aspektem naukowym jest pogłębienie refleksji nad tym, jak przezwyciężać trudności w procesie zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej, w tym także – jak wzmacniać pozytywne przemiany zachodzące w stosunkach polsko-ukraińskich.


Konferencja Naukowa EWSPA „Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych” (15.09.2018)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Zakład Prawa Handlowego EWSPA
oraz
Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA

zapraszają na

Konferencję Naukową, pt.
„Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych”

Termin: 15 września 2018 r., rozpoczęcie o godz. 12:00
Miejsce: EWSPA Wydział Prawa w Warszawie, sala 1B

AGENDA KONFERENCJI:

I. Otwarcie Konferencji o godz. 12:00
• Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – dr Artur Kotowski
• Prezes Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – Katarzyna Kiszka
II. Wprowadzenie do tematyki Konferencji: Kierownik Zakładu Prawa Handlowego oraz Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – dr Piotr Nazaruk
III. Referaty
1. „Granice autonomii woli stron w kształtowaniu atypowych stosunków prawnych w spółkach kapitałowych” – dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA, radca prawny
2. “Odpowiedzialność członka zarządu spółki handlowej oraz możliwości ograniczania lub unikania odpowiedzialności” – mgr Jan Hambura, wykładowca EWSPA
3. „Spółka akcyjna prowadząca działalność bankową” – dr Małgorzata Urban-Theocharakis, adiunkt EWSPA
IV. Dyskusja
V. Zakończenie Konferencji około godz. 14-15.

Informacje nt. Konferencji oraz KNPHiG:
www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Handlowego-i-Gospodarczego-223415141694292/


Konferencja Naukowa EWSPA w Belgii (8-9.09.2018)

Szanowni Państwo,
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Koło Naukowe Prawa
Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji postanowiło
zorganizować wyjątkową konferencję- dotyczącą zmian, jakie zaszły w Polsce oraz na
arenie międzynarodowej w okresie ostatnich 100 lat.
Zakres tematyczny dotyczy zarówno charakterystycznych wydarzeń (np. szczególne
bitwy), zmian w prawie (zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej),
rozwoju cywilizacyjnego oraz zmian w społeczeństwie europejskim jakie zaszły na
przełomie XX i XXI wieku.
Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów oraz wszystkie osoby
zainteresowane problematyką Konferencji.

Temat konferencji:
„Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe- perspektywa 100-
lecia„

Harmonogram Konferencji:

Sobota, 08.09.2018 r.

12:00 Otwarcie konferencji- referat wprowadzający wygłosi Profesor Jerzy Wiatr.
12:30 Rozpoczęcie panelu pierwszego- referat wygłosi dr Michał Kowalski.
PANEL PIERWSZY– Ład międzynarodowy (godz. 13.00-14.00)
14:00 PRZERWA KAWOWA
PANEL DRUGI– Bezpieczeństwo wewnętrzne (godz. 14.30-16.30)

Niedziela, 09.09.2018 r.

12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
PANEL TRZECI– Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (godz.12.00-14.30)

konferencja2018 belgia


Jubileuszowa Konferencja Naukowa EWSPA

W dniu 02 marca odbyła się konferencja naukowa z okazji obchodów jubileuszu XX-lecia Uczelni.
Tematem przewodnim spotkania była aktualna obecnie w dyskursie prawniczym problematyka
ustawodawstwa karnego, cywilnego i administracyjnego wobec Konstytucji RP.

Program konferencji był bardzo napięty, gdyż obejmował cztery bloki tematycznych wystąpień o
wybranych zagadnieniach – przede wszystkim – praktyki stosowania prawa, ale także, w niektórych
wystąpieniach, poruszono zagadnienia konstytucyjnych uwarunkowań tworzenia prawa.

Ogólna refleksja z przeprowadzonych po każdym panelu dyskusji sprowadza się do przypomnienia
znanej tezy A.Kaufmanna, że „bez wykładni nie ma prawa”. Polski dyskurs prawniczy wszelkiego
rodzaju – nauki prawa (w tym dogmatyk), ale też tzw. praktyki prawniczej, ujawnia – wbrew
przekonaniom – nie tylko aksjologiczne, ale też praktyczne dyskusje nad praktyczną realizacją zasady
hierarchiczności systemu prawa. Z pewnością rozmowa w znamienitym gronie uznanych Prelegentów
pozwala zidentyfikować określone problemy interpretacyjne i zaproponować ich rozwiązanie na
etapach tworzenia, bądź jedynie stosowania prawa.

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w najbliższym numerze Europejskiego Przeglądu Prawa i
Stosunków Międzynarodowych, który ukaże na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

20180302_11204020180302_11303120180302_11305720180302_114215_HDR20180302_115721konferencja foto 1konferencja foto 2


Konferencja 15 marca 2018

KONFERENCJA KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO EWSPiA

Zmiany we współczesnym świecie postępują niezwykle szybko. Rozwój nauki i technologii wywołał w ludziach poczucie wolności i nieograniczonych możliwości. Internet, samoloty pasażerskie, leki i suplementy, nowoczesna broń… te wynalazki miały ułatwić życie ale wraz z nowymi odkryciami pojawiły się też nowe zagrożenia- popularyzacja szkodliwych używek, cyberszpiegostwo, terroryzm, niedostatki energii.

Zmiany następują także na arenie międzynarodowej: spadek znaczenia ONZ, podważanie wiarygodności porozumień rozbrojeniowych, powstawanie nowych form ekstremizmu o podłożu politycznym i religijnym, reorientacja polityki zagranicznej światowych mocarstw.

Zmiany widoczne są także w Polsce- liczne, kontrowersyjne nowelizacje ustaw (m.in. ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym) oraz próby zmiany przepisów dotyczących aborcji oraz szkolnictwa wyższego.

Dokonujące się przeobrażenia dotykają społeczeństw na całym świecie. Pojawiają się nowe szanse ale i nowe zagrożenia, o których chcielibyśmy porozmawiać podczas konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego. Zapraszamy do zgłaszania referatów oraz do zabrania głosu podczas planowanej dyskusji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej koła:
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawa-Mi%C4%99dzynarodowego-EWSPiA-1423460524591309/?ref=bookmarks


Beijing Youth Politics College w EWSPA

W dniu 19 grudnia 2016 r. gościliśmy delegację z Beijing Youth Politics College, na czele z Panem Rektorem Jiang Minhong. W najbliższych miesiącach obie Uczelnie planują wspólne konferencje oraz daleko idącą współpracę.

1234

Informacje @


  • biurokarier@ewspa.edu.pl
  • biuro@zpp.warszawa.pl
  • mwirtek@ewspa.edu.pl

Informacje Telefoniczne


Adrian Jurkiewicz

  • 22 619 90 11 wew. 50
  • 783 976 902


Delegacja z Shanghai Municipal Education Commission w EWSPA

W dniu 13 grudnia 2016 r  mieliśmy ogromny zaszczyt gościć w naszej siedzibie w Warszawie delegację z Shanghai Municipal Education Commission. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy z Uczelniami na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, które już niedługo zaowocuje międzynarodową wymianą studencką z naszą Uczelnią.

 

3415541174_1294056757284408_1223617026893124419_n


eResocjalizacja projekt badawczo- rozwojowy

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż dnia 15 listopada 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie dotyczące realizacji projektu eResocjalizacja!
eResocjalizacja to projekt badawczo- rozwojowy polegający między innymi na opracowaniu i wdrożeniu w zakładach karnych oraz aresztach śledczych programów edukacyjnych dla osadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym zakresie EWSPA będzie wspierać zadania więziennictwa związane z adaptacją społeczną i zawodową skazanych m.in. poprzez edukację na wszystkich poziomach.
W pierwszej fazie projektem zostanie objętych ponad 2.000 osób pozbawionych wolności. Przypomnijmy iż w Polsce obecnie w zakładach karnych przebywa ponad 60 tys osób.
1 2