Międzyuczelniana konferencja dotycząca zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych - 14.04.2021r.

Szanowni Państwo,

już 14.04.2021 roku odbędzie się międzyuczelniana konferencja dotycząca zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz do aktywnego uczestnictwa.

Poniżej link:
https://knbn.wat.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/program-wspolczesny-wymiar-zarzadzania-kryzysowego-w-swiecie-zagrozen-informacyjnych.pdf?fbclid=IwAR2Qg93XmRDf_TAVj22mUyFpAMqchWEytFxQu94mLZQRXl4vGBgudHiB9p0


Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej monografii Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej monografii Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego


Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej monografii pokonferencyjnej

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej monografii pokonferencyjnej


KONFERENCJA NAUKOWA: „KODEKS CYWILNY JAKO ŹRÓDŁO PRAWA HANDLOWEGO”

Zakład Prawa Handlowego 

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie 

zaprasza na 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: 

„KODEKS CYWILNY JAKO ŹRÓDŁO PRAWA HANDLOWEGO” 

 

Termin: 18 maja 2019 r. – rozpoczęcie o godz. 10:00  

Miejsce: EWSPAWydział Prawa w Warszawie, sala 1A 

 

AGENDA KONFERENCJI: 

 

I. Otwarcie Konferencji – godz. 10:00  

1. Przedstawiciel Władz EWSPA w Warszawie

2. Kierownik Zakładu Prawa Handlowego – dr Piotr Nazaruk  

II. Panel I. Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym – godz. 10:15 

Moderator: dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA 

1. dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA 

– Realizacja zasady jedności prawa cywilnego w regulacjach prawa handlowego. 

2. dr hab. Barbara Bajorprof. EWSPA  

 Charakter prawny czynności bankowych na tle kodeksu cywilnego. 

3. dr Magdalena Dziedzic, adiunkt EWSPA 

– Informacja konsumencka w umowie sprzedaży – uwagi na tle 546 i 546 (1) k.c. 

III. Przerwa – godz. 11:45 

IV. Panel II. Stosowanie kodeksu cywilnego w związku z innymi ustawami – godz. 12:00 

Moderator: dr Piotr Nazaruk 

1. mgr Julita Stefan  Bezskuteczność klauzul w umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty CHF na podstawie art. 385 [1] k.c. 

2. lic. Gabriela Karcz – Kodeks cywilny jako podstawa odpowiedzialności zarządów spółek kapitałowych. 

3. mgr Ivan Smanio – Dopuszczalność zastosowania przepisów kodeksu cywilnego jako podstawy do stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 

 

Wszyscy prelegenci Panelu II. są Studentami EWSPA oraz są absolwentami studiów z innych dyscyplin naukowych. Ich referaty są powiązane z pracami magisterskimi, które przygotowują na seminarium magisterskim pod kierunkiem dr Piotra Nazaruka. 

 

V. Zakończenie Konferencji – 13:30 


Konferencja naukowa EWSPA - Perspektywy zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej (26.04.2019r.)

KONFERENCJA NAUKOWA

EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI realizowana przy współpracy z Fundacją AMICUS EUROPAE.

26 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

Sala Księżycowa Centrum Konferencyjne Kopernika, przy ul. Kopernika 30 w Warszawie.

Perspektywy zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej

 

Celem konferencji, poza oczywistymi aspektem naukowym jest pogłębienie refleksji nad tym, jak przezwyciężać trudności w procesie zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej, w tym także – jak wzmacniać pozytywne przemiany zachodzące w stosunkach polsko-ukraińskich.


Konferencja Naukowa EWSPA „Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych” (15.09.2018)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Zakład Prawa Handlowego EWSPA
oraz
Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA

zapraszają na

Konferencję Naukową, pt.
„Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych”

Termin: 15 września 2018 r., rozpoczęcie o godz. 12:00
Miejsce: EWSPA Wydział Prawa w Warszawie, sala 1B

AGENDA KONFERENCJI:

I. Otwarcie Konferencji o godz. 12:00
• Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – dr Artur Kotowski
• Prezes Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – Katarzyna Kiszka
II. Wprowadzenie do tematyki Konferencji: Kierownik Zakładu Prawa Handlowego oraz Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – dr Piotr Nazaruk
III. Referaty
1. „Granice autonomii woli stron w kształtowaniu atypowych stosunków prawnych w spółkach kapitałowych” – dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA, radca prawny
2. “Odpowiedzialność członka zarządu spółki handlowej oraz możliwości ograniczania lub unikania odpowiedzialności” – mgr Jan Hambura, wykładowca EWSPA
3. „Spółka akcyjna prowadząca działalność bankową” – dr Małgorzata Urban-Theocharakis, adiunkt EWSPA
IV. Dyskusja
V. Zakończenie Konferencji około godz. 14-15.

Informacje nt. Konferencji oraz KNPHiG:
www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Handlowego-i-Gospodarczego-223415141694292/


Konferencja Naukowa EWSPA w Belgii (8-9.09.2018)

Szanowni Państwo,
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Koło Naukowe Prawa
Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji postanowiło
zorganizować wyjątkową konferencję- dotyczącą zmian, jakie zaszły w Polsce oraz na
arenie międzynarodowej w okresie ostatnich 100 lat.
Zakres tematyczny dotyczy zarówno charakterystycznych wydarzeń (np. szczególne
bitwy), zmian w prawie (zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej),
rozwoju cywilizacyjnego oraz zmian w społeczeństwie europejskim jakie zaszły na
przełomie XX i XXI wieku.
Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów oraz wszystkie osoby
zainteresowane problematyką Konferencji.

Temat konferencji:
„Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe- perspektywa 100-
lecia„

Harmonogram Konferencji:

Sobota, 08.09.2018 r.

12:00 Otwarcie konferencji- referat wprowadzający wygłosi Profesor Jerzy Wiatr.
12:30 Rozpoczęcie panelu pierwszego- referat wygłosi dr Michał Kowalski.
PANEL PIERWSZY– Ład międzynarodowy (godz. 13.00-14.00)
14:00 PRZERWA KAWOWA
PANEL DRUGI– Bezpieczeństwo wewnętrzne (godz. 14.30-16.30)

Niedziela, 09.09.2018 r.

12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
PANEL TRZECI– Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (godz.12.00-14.30)

konferencja2018 belgia


Jubileuszowa Konferencja Naukowa EWSPA

W dniu 02 marca odbyła się konferencja naukowa z okazji obchodów jubileuszu XX-lecia Uczelni.
Tematem przewodnim spotkania była aktualna obecnie w dyskursie prawniczym problematyka
ustawodawstwa karnego, cywilnego i administracyjnego wobec Konstytucji RP.

Program konferencji był bardzo napięty, gdyż obejmował cztery bloki tematycznych wystąpień o
wybranych zagadnieniach – przede wszystkim – praktyki stosowania prawa, ale także, w niektórych
wystąpieniach, poruszono zagadnienia konstytucyjnych uwarunkowań tworzenia prawa.

Ogólna refleksja z przeprowadzonych po każdym panelu dyskusji sprowadza się do przypomnienia
znanej tezy A.Kaufmanna, że „bez wykładni nie ma prawa”. Polski dyskurs prawniczy wszelkiego
rodzaju – nauki prawa (w tym dogmatyk), ale też tzw. praktyki prawniczej, ujawnia – wbrew
przekonaniom – nie tylko aksjologiczne, ale też praktyczne dyskusje nad praktyczną realizacją zasady
hierarchiczności systemu prawa. Z pewnością rozmowa w znamienitym gronie uznanych Prelegentów
pozwala zidentyfikować określone problemy interpretacyjne i zaproponować ich rozwiązanie na
etapach tworzenia, bądź jedynie stosowania prawa.

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w najbliższym numerze Europejskiego Przeglądu Prawa i
Stosunków Międzynarodowych, który ukaże na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

20180302_11204020180302_11303120180302_11305720180302_114215_HDR20180302_115721konferencja foto 1konferencja foto 2