Międzynarodowa konferencja naukowa - "System orzeczeń i zaskarżania w polskim i gruzińskim prawie karnym i cywilnym" 27.10.2023 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa

System orzeczeń i zaskarżania w polskim i gruzińskim prawie karnym i cywilnym

(International scientific conference „System of judgments and appeals in Polish and Georgian criminal and civil law”)

27 października 2023 roku, godz. 08:30 WARSZAWA

W imieniu Władz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (SabaUni) zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „System orzeczeń i zaskarżania w polskim i gruzińskim prawie karnym i cywilnym” (International scientific conference „System of judgments and appeals in Polish and Georgian criminal and civil law”),  która rozpocznie się w dniu  27 października 2023 roku o godz. 08.30 w Warszawie, przy ul. Okopowej 59, IV piętro.

Poniżej program spotkania. Do zobaczenia!

Plan konferencji w języku angielskim

Plan konferencji w języku polskim

Link do zapisów poniżej 

Zapisz się!


Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024, która odbędzie się 21 października 2023 (w sobotę), o godzinie 10:30, w siedzibie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, przy ul. Okopowej 59, 01-043 w Warszawie (sala nr 425).

Wykład inauguracyjny pt.: „Generation of human rights.” wygłosi Professor Ignacio Ara Pinilla

Ponadto w programie uroczystości:

  • Wystąpienie Rektora EWSPA
  • Uroczyste wręczenie prof. Ignacio Ara Pinilla aktu nadania tytułu Honorowego Profesora EWSPA
  • Wystąpienie przedstawiciela absolwentów EWSPA
  • Uroczysty akt immatrykulacji
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów najlepszym studentom.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego tradycyjnie uświetni występ chóru ,,Sonus
Innumerabiles.


SESJE EGZAMINACYJNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - TZN. ZDALNIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Szanowni Państwo,
informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2023/2024 wprowadza się weryfikację efektów uczenia się  w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. zdalnie.

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych otrzymało 100 pkt.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 roku nasze czasopismo
„Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” otrzymało 100 pkt. (poz. 32416)