Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA z przyjemnością zaprasza do udziału w webinarze ``Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej``

ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA z przyjemnością zaprasza do udziału w webinarze “Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej“ będącego kontynuacją rozpoczętego cyklu RODOgadanek, czyli spotkań dotyczących problematyki ochrony danych osobowych.

Na spotkaniu poruszone zostaną problemy administratorów danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w warunkach pracy zdalnej z perspektywy ostatniego roku. W tym zajmiemy się szczególnie kwestią wymogów, monitoringu i rozliczalności, a także poruszymy kwestię prywatności a BYOD, obiegu dokumentów, oświadczeń pracowników w związku z pracą zdalną itd. Na koniec jako wisienkę na torcie przeanalizujemy projekt wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy i jak to wpłynie na ochronę danych osobowych.

Termin: 14 października 2021 godzina: 18:00

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1fZuAbwL8

Link do wydarzenia na platformie zoom: https://us06web.zoom.us/j/89887974249?pwd=UmpqemdOYURQUUJ6TlUyUDZKT3d6dz09

Meeting ID: 898 8797 4249

Passcode: 179732

Z poważaniem,

Zespół KNPP EWSPA


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji zaprasza wszystkich studentów Uczelni do udziału w studenckiej konferencji on- line pod tytułem: „ Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia”

Do udziału w konferencji prosimy zgłaszać merytoryczne opracowania pisemne ( ilość stron – bez ograniczeń przy założeniu, że ewentualne późniejsze wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 10 min.). Wszelkie tezy zawarte w opracowaniu powinny dotykać aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem w praktyce  regulacji prawnych dotyczących cyfryzacji gospodarki. Z nadesłanych prac zostanie wyłonionych 5 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania wyników swoich badań i analiz na forum konferencji on – line, która odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021. Spośród 5 uczestników konferencji wyłoniony zostanie autor najbardziej wartościowego wystąpienia, który w ramach nagrody otrzyma 5 punktów ECTS, tj. zaliczenie jednego przedmiotu z grupy przedmiotów fakultatywnych.

Opiekunem naukowym konferencji jest dr Małgorzata Urban-Theocharakis

 Regulamin

  1.  Konferencja ma formę tylko i wyłącznie online. Celem konferencji jest  przedstawienie zagadnień w zakresie tematu „ Cyfryzacja życia  gospodarczego  a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia”.
  2. Udział w konferencji mogą wziąć wszystkie osoby aktualnie posiadające status  studenta  EWSPA.
  3. Prace zostaną ocenione przez upoważnionych przez władzę pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych. Autorzy 5  najlepszych prac zostaną osobiście zaproszeni do udziału w konferencji online.
  4. Konferencja odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021 w formule online przy użyciu platformy moodle. Osoby zaproszone do udziału w konferencji będą miały okazję zaprezentować wyniki swoich badań i  analiz podczas krótkiego – max. 10 minutowego merytorycznego wystąpienia.
  5. Ponieważ celem konferencji jest m.in. doskonalenie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych – uczestnicy konferencji zobowiązują się prezentować wyniki swoich badań i analiz samodzielnie tzn. nie można czytać ale można posiłkować się  przygotowanym wcześniej konspektem wystąpienia czy  notatkami.
  6. W finalnej części każdy z uczestników rozdysponuje oceny od 1 do 4 ( gdzie 4 to ocena najwyższa) pomiędzy pozostałych uczestników.  Osoba, która uzyska najwyższą ilość punktów otrzyma 5 ECTS. Głosowanie odbędzie się w formie online. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników równej liczby punktów decydujący  będzie głos organizatorów.
  7. Prace pisemne składać można do dnia 31.01.2021 na adres: konferencja@ewspa.edu.pl 
  8. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany powyższych ustaleń w tym np. w zakresie ilości prac zakwalifikowanych do udziału w konferencji, jak i możliwość odwołania konferencji z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń lub zbyt niski poziom nadesłanych prac. Dokładny termin konferencji  zostanie podany w późniejszym terminie. 

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA z przyjemnością zaprasza do udziału w spotkaniu online ``Turystyczny voucher `covidowy` - czyli gdzie są moje pieniądze i czy je jeszcze zobaczę``

ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPiA tym razem zaprasza na webinar dotyczący tematyki voucherów/ bonów wakacyjnych wydawanych przez organizatorów w związku z odwołanymi w 2020 roku imprezami turystycznymi.

Wokół voucherów narosło sporo historii, a dostępne w przestrzeni medialnej informacje są często niespójne. Na spotkaniu powiemy skąd się wzięły vouchery, jaki był cel ich wprowadzenia, jakie prawa i obowiązki wynikają z nich zarówno dla klientów jak i organizatorów. Poruszymy też nurtujących wszystkich pytanie czy środki z voucherów przepadają oraz jakie zmiany legislacyjne są aktualnie procedowane.

Jak zwykle na naszych webinarach będzie możliwość zadawania pytań i uczestnictwa w dyskusji.

Naszym prelegentem będzie Łukasz M. Mikosz, prezes naszego Koła Naukowego, a zarazem pełnomocnik zarządu Turystycznej Organizacji Otwartej.

Termin: 30 czerwca 2021 godzina: 17:00  

Link do informacji na FB: https://fb.me/e/6n92F6v8K

Link do wydarzenia na platformie zoom: https://us06web.zoom.us/j/81962088812?pwd=ZUp6Z1k1b2dQTjdmdkFOc0QyNFZzUT09

Meeting ID: 819 6208 8812

Passcode: 896476

 

Z poważaniem,
Zespół KNPP EWSPA


Konferencja „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą” – 19 października 2021 r.

Konferencja „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”

– 19 października 2021 r.

Miejsce: ul. Okopowa 59/ IV piętro, 01-043 Warszawa
Termin: 19.10.2021 godz. 9:00
Udział w konferencji jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI >>

Prosimy o przesłanie podpisanego zgłoszenia e-mailem na adres: info@ewspa.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 12.10.2021
W przypadku rezygnacji prosimy o informację do dnia 15.10.2021 na wskazany powyżej adres e-mail.

Konferencja organizowana pod patronatem