INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

W dniu 23 października 2021 r w Warszawie, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.👩‍🎓🧑‍🎓
⚖ Uroczystość prowadził Rektor Uczelni dr hab. Waldemar Gontarski, prof. EWSPA, natomiast wykład inauguracyjny nt.: „Niezawisłość sędziowska – standard uniwersalny. Czy są jeszcze sądy w Warszawie?” wygłosił prof. dr hab. Roman Wieruszewski.
Rok akademicki EWSPA 2021/2022 w Warszawie został oficjalnie otwarty! Wszystkim studentom życzymy powodzenia i samych sukcesów!

Spotkanie Naukowe - Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w pracy prawnika

W dniu 26 października 2021 roku o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie naukowe pt. „Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w pracy prawnika”, prowadzone przez Panią Dr Magdalenę Dziedzic z Katedry Prawa Prywatnego EWSPA.
🔹 Omówione zostaną podstawowe narzędzia nowych technologii, takich jak systemy informatyczne, algorytmy czy systemy eksperckie zdaje się być w coraz większym stopniu niezbędne dla funkcjonowania współczesnego i nowoczesnego prawnika.
🔹 Prowadząca poruszy kwestię efektywności niektórych narzędzi Legal Tech, które mogą wspierać a nawet zastąpić pracę prawnika, a doświadczenia innych krajów pokazują, iż niewdrożenie czy nieskorzystanie z odpowiednich narzędzi teleinformatycznych wspomagających pracę prawnika może skutkować koniecznością poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu w stosunku do klienta.
Celem wystąpienia jest wskazanie, jak proces technologizacji prawa zmienia i zmieni w najbliższym czasie sposób funkcjonowania prawnika, a w konsekwencji kancelarii prawnych.
Spotkanie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy moodle💻
Link do samodzielnego zapisu znajduje się poniżej⬇
Serdecznie zapraszamy!

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2021, która odbędzie się 23 października 2021 (sobota), o godzinie 10:30, w siedzibie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, przy ul. Okopowej 59, 01-043 w Warszawie.👩‍🎓🧑‍🎓
⚖ Wykład inauguracyjny nt.: „Niezawisłość sędziowska – standard uniwersalny. Czy są jeszcze sądy w Warszawie?” wygłosi prof. dr hab. Roman Wieruszewski
Ponadto w programie uroczystości:
🔸 Wystąpienie Rektora EWSPA,
🔸 Wystąpienie przedstawiciela EWSPA
🔸 Uroczysty akt immatrykulacji,
🔸 Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Roman Wieruszewski nt.: „Niezawisłość sędziowska – standard uniwersalny. Czy są jeszcze sądy w Warszawie?”
🔸 Wręczenie dyplomów ukończenia studiów najlepszym studentom.
Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego tradycyjnie uświetni występ chóru ,,Sonus Innumerabiles”🎼

Konkurs na maskotkę IX Światowego Forum Miejskiego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) ogłasza konkurs, który związany jest ze Światowym Forum Miejskim (WUF).

WUF odbędzie się w Katowicach w czerwcu przyszłego roku. Jest to najważniejsza i największa konferencja dotycząca tematyki miejskiej na świecie, organizowana co dwa lata pod auspicjami agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – UNHabitat. Jej celem jest doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę.

W związku ze zbliżającą się XI sesją wydarzenia MFiPR organizuje konkurs, którego tematem jest  stworzenie projektu graficznego i nazwanie maskotki, która będzie promowała WUF11.

Liczy się kreatywne nawiązanie do tematyki Światowego Forum Miejskiego. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych od 16 roku życia oraz studenci szkół wyższych do  25 roku życia.

Termin zgłoszenia prac upływa 31 października 2021 r. Na autora najciekawszej maskotki czeka nagroda główna w wysokości 15 tys. zł, a także zaproszenie do udziału w XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, która odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursowym na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/konkurs-na-projekt-maskotki-wuf11.

 


Dziennik ,,Rzeczpospolita" Patronem Medialnym Konferencji „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż Patronat Medialny nad Konferencją „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”, która odbędzie się 19 października 2021 r., objął dziennik Rzeczpospolita.
Przypominamy, iż liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Zapisy oraz wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod adresem: https://ewspa.edu.pl/konferencja-prawne-aspekty-kredytow-powiazanych-z-waluta-obca-19-pazdziernika-2021-r/

OTRZĘSINY 2021 – IMPREZA DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH ROCZNIKÓW EWSPA

Nie samą nauką żyje student, czy to na początku studiów czy też w trakcie, a już szczególnie po lockdown`ie!🤩🎊
Koła Naukowego Prawa Prywatnego i Karnego EWSPA ZAPRASZAJĄ na pierwszą od lat imprezę otrzęsinowo- integracyjną dla wszystkich:⬇
👨‍⚖ ,,Proces Bolka!- czyli naukowe podejście do problemu otrzęsin na kanwie orzecznictwa w sprawach cywilnych i karnych”
📆 KIEDY? Bawimy się 23 października (sobota)
🌆 GDZIE? Klub Bolek na Polach Mokotowskich w Warszawie
🕒 O KTÓREJ? Imprezę zaczynamy od godziny 18:30.
Przyjdź i baw się z nami do białego rana! Kupujcie bilety na samolot, pociąg, metro czy autobus (im wcześniej tym taniej) i w dobrym humorze stawiajcie się zgodnie z dołączonym wezwaniem.
Nie przyjmujemy usprawiedliwienia od mamy, babci czy teściowej.
Szczegóły na FB: https://fb.me/e/2AkjPEhRO
Potwierdzajcie swoje przybycie bo musimy mniej więcej wiedzieć do jakiej liczby uczestników dostosować rezerwację w lokalu.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: knpp@ewspa.edu.pl
Zapraszamy!
Koło Naukowe Prawa Prywatnego
Koło Naukowe Prawa Karnego

Konferencja Mediacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencją mediacyjną, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Belwederskiej 44c w Warszawie, serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania abstraktów⚖
Abstrakty mogą zostać zgłoszone przez studentów, absolwentów oraz doktorantów w terminie do dnia 24 października 2021 r.
🔹 Abstrakty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl. W tytule maila oraz nazwie pliku należy wpisać: imię_nazwisko_abstakt.
🔹 Zgłoszenie musi zawierać:
1. Tytuł
2. Streszczenie
3. Afiliację
4. CV autora
W przypadku zakwalifikowania się abstraktu należy przygotować wystąpienie, którego czas nie może przekroczyć 15 minut.
Wymagania redakcyjne:⬇
Imię i nazwisko autora. Adres e-mail.
Tytuł wystąpienia: pogrubiony, czcionka Times New Roman, 14.
Uczelnia lub inna jednostka: pełna nazwa bez skrótów, wydział, instytut, katedra, zakład.
Tekst abstraktu: Wyjustowany, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5, maksymalnie 1800 bez spacji. Nazwy łacińskie kursywą.
Nazwa pliku z abstraktem: imię_nazwisko_abstakt
Wszystkich serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

Ogłoszenie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Europejskiej Wyższej Szkole Prawa I Administracji w Warszawie informuje, że dnia 29 września odbędzie się jej posiedzenie. W związku z powyższym zachęcamy do wysyłania sugestii, pomysłow, opinii, propozycji etc. na adres mailowy przewodniczącej samorządu Anny Katarzyny Gębickiej tj. anna.gebicka@ewspa.edu.pl. Na państwa zgłoszenia czekamy do 29.09.2021r. do godziny 19:00 czasu polskiego. Korespondencja, która zostanie wysłana po tej dacie zostanie przeanalizowana na kolejnym posiedzeniu URS.

Zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku, URS.


IV Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa handlowego

Już po raz czwarty Zakład Prawa Handlowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA ogłaszają IV Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa handlowego.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie artykułu naukowego na jeden z trzech wskazanych poniżej tematów:

  1. „Problematyka nieważności umów kredytowych denominowanych/indeksowanych do waluty CHF w prawie polskim i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE”
  2. „Prosta spółka akcyjna w polskim porządku prawnym”
  3. „Granice swobody umów w polskich kontraktach handlowych

 

II. Wymagania formalne dotyczące artykułów:
objętość 35-40.000 znaków ze spacjami. Interlinia: 1,5 wiersza, czcionka 12, Times New
Roman. Format pliku: doc.
Artykuły będzie oceniała Komisja Konkursowa w skali od 1 do 10 punktów.

Termin składania artykułów: od 5.03.2022 r. do 12.03.2022 r. (prace nadesłane po tym
terminem nie będą oceniane). Ogłoszenie wyników konkursu do 20.03.2022 r.
Artykuły ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesyłać do: Kierownika Zakładu
Prawa Handlowego i Opiekuna Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego: radcy
prawnego dr Piotra Nazaruka, prof. EWSPA, na adres e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl .

Konkurs jest skierowany do Studentów od V do X semestru prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

III. Laureaci konkursu otrzymają za zdobycie:
I miejsca: zaliczenie 15 punktów ETCS w wybranych semestrach studiów z tytułu
przedmiotów fakultatywnych,
II miejsca: zaliczenie 10 punktów ETCS w wybranych semestrach studiów z tytułu
przedmiotów fakultatywnych,
III miejsca: zaliczenie 5 punktów ETCS w wybranym semestrze studiów z tytułu przedmiotów
fakultatywnych.

Ponadto, laureaci będą mieli możliwość opublikowania artykułu w uczelnianym czasopiśmie
Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych.

 

Formularz zgłoszenia znajduje się pod linkiem: IV Konkurs na artykuł z prawa handlowego EWSPA


Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Drodzy Studenci,
Bardzo gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, który organizowany jest przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
🔸Tematyka prac dotyczyć może zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.
🔸Najlepsza praca w konkursie zostanie nagrodzona nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 złotych. Zgodnie z Regulaminem, kapituła konkursu, oprócz głównej nagrody, może przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia.
Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie zostały określone w Regulaminie, który znajdziecie pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/…/konkurs-na-najlepsza-prace…