Konferencja naukowa - Arbitraż handlowy w prawie i praktyce państw obcych

⚖ Zakład Prawa Handlowego EWSPA oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego EWSPA, zapraszają na Konferencję online „Arbitraż handlowy w prawie i praktyce państw obcych”, która odbędzie się już 10 grudnia 2021 r., w godzinach 18:00-19:30.
Program Konferencji:
🔸 18:00 Powitanie uczestników i wprowadzenie- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny
🔸 18:05 „Francuskie sądownictwo arbitrażowe w prawie i praktyce” – dr Joanna Bocianowska, notariusz
🔸 18:20 „Regulacja arbitrażu handlowego w prawie belgijskim”- Julita Wilgosiewicz, studentka EWSPA
🔸 18:35 „Procedura Med-Arb (Mediation-Arbitration) w krajach anglosaskich”- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny
🔸 18:50 Dyskusja
🔸 19:30 Zakończenie Konferencji
Link do spotkania: https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5727
Serdecznie zapraszamy!

SPRAWDŹ BOGATĄ OFERTĘ KURSÓW I SZKOLEŃ EWSPA

Od ponad dwudziestu lat oferujemy kursy i szkolenia ukierunkowane na specjalistyczne oraz praktyczne kształcenie przedsiębiorców poszukujących funkcjonalnych rozwiązań prawnych, które usprawniają prowadzenie działalności biznesowe.

Proponowane programy są stale uaktualniane w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów ekonomicznych i prawniczych, którzy na bieżąco monitorują dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz potrzeby rynkowe.

Starannie sprofilowane szkolenia i kursy, wyposażają kursantów w narzędzia pozwalające umiejętnie korzystać z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

 

Co wyróżnia EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ EWSPA?

  • Kompetentni, doświadczeni wykładowcy oraz trenerzy
  • Fuzja wiedzy eksperckiej z doświadczeniem branżowym
  • Najwyższa jakość usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • Profesjonalna wiedza dostarczana w przystępny i zrozumiały sposób
  • Nowatorskie spojrzenia na praktykę stosowania prawa
  • Zajęcia prowadzone w małych grupach

 

W naszej ofercie znajdują się kursy i szkolenia prawnicze, jak również oświatowe.

 

W ofercie kursów prawniczych zakres tematyczny obejmuje między innymi:

 

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą pod adresem: https://eckps.ewspa.edu.pl/

 


Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021

Niniejszy, specjalny numer Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych został w całości poświęcony osobie i profesjonalnemu dorobkowi pomysłodawcy, profesora i rektora EWSPA, dr. Dariusza Czajki. Składają się nań wspomnienia o zmarłym oraz wybór z jego licznych prac publikowanych już wcześniej na łamach EPPiSM – z którym był związany od początku istnienia pisma.

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021


Uczelniane Czasopismo - Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych w wykazie czasopism punktowanych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych – czasopismo wydawane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji zostało umieszczone w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Europejskiemu Przeglądowi Prawa i Stosunków Międzynarodowych przypisano 20 punktów. Czasopismo zostało wpisane pod pozycją 32443 (201259).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


Symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej

Organizator :
Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA
Uczestnicy:
Studenci EWSPA
Szczegóły :
Szanowni Państwo,
w dniu 5 grudnia 2021 g. 12:00 (niedziela) odbędzie się symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA, podczas której Studenci EWSPA, wcielą się w role procesowe na podstawie kazusu (prawdziwej sprawy) o przestępstwo z art. 281 kk.
Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie Koła Naukowego “Nowe Technologie”, które odbędzie się już w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 18.30.
Osoba prowadząca: dr Magdalena Dziedzic
Link do spotkania dla osób zainteresowanych na platformie moodle:

Spotkanie – Doradztwo zawodowe. Obowiązkowe praktyki studenckie oraz możliwe formy ich zaliczenia

W ramach spotkań naukowych organizowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na webinarium.
👩‍🎓 Spotkanie poświęcone będzie tematyce obowiązkowych praktyk studenckich, w tym możliwych form ich zaliczenia.
Dodatkowo, przedstawione zostaną możliwe ścieżki kariery, jakie otwierają się dla absolwenta studiów prawniczych. Całość dopełniać będzie omówienie kierunków prawa, które w przyszłości mogą okazać się najbardziej rozwojowe.
Wśród spotkań naukowych szczególna uwaga poświęcona jest wydarzeniom mającym na celu zapoznanie studentów ze specyfiką i potrzebami środowiska prawniczego stanowiącego tzw. otoczenie społeczno-gospodarcze dla osób zdobywających wykształcenie prawnicze.
W 2021 r. odbyły się już spotkania dotyczące Ścieżek kariery zawodowej (adw. A. Ważny), rynku pracy po studiach prawniczych (adw. P. Kusak, adw. P. Sak), czy egzaminom wstępnym na aplikacje prawnicze (Dziekan, mgr J. Spurek)
👩‍🏫 Prowadzący: dr Magdalena Dziedzic
📅 Data: 24 listopada 2021
⏱ Godzina: 19:00
Osoby zainteresowane zapraszamy do zalogowania się na spotkanie za pośrednictwem poniższego linku:

Spotkanie Naukowe - Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych

W dniu 2 grudnia 2021 roku o godz. 19.00 odbędzie się wykład pt. „Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych”, który wygłosi dr Iwona Rzucidło z Katedry Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Tematyka wykładu obejmować będzie status prawoznawstwa jako nauki i jego wyzwania metodologiczne, klasyczne i nowatorskie metody prawnicze, organizację podstawowego warsztatu badawczego prawnika, metody wykładni prawa jako klasycznej metody prawniczej. Wykład będzie miał charakter teoretyczny z elementami praktyki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Link do platformy moodle:


DOŁĄCZ DO NASZYCH KÓŁ NAUKOWYCH!

❗Szanowni Studenci, Drogie Koleżanki i Koledzy,
studia prawnicze to czas, kiedy przyswajamy wiedzę z wielu dziedzin prawa i finalnie wybieramy, którą z nich chcielibyśmy zgłębić i przedstawić na przykładzie wybranego zagadnienia w formie pracy dyplomowej (magisterskiej).
Aby poznać zagadnienia odpowiednich dziedzin prawa lepiej, w formie rozszerzonej i bardziej praktycznej zachęcamy Was do aktywnego udzielania się w ramach działających na uczelni Kół Naukowych. To doskonała szansa na sprawdzenie siebie i rozwijanie swoich zainteresowań. Zapraszamy zarówno studentów `warszawskich` jak i studentów distance learning z całego świata.
Na naszej Alma Mater działają następujące Koła Naukowe:
🟣 Koło Naukowe Prawa Prywatnego
🟣 Koło Naukowe Prawa Karnego
🟣 Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
🟣 Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego
a w najbliższym czasie działalność rozpoczną:
🟡 Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa, z inicjatywy dr I. Rzucidło
🟡 Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii, z inicjatywy dr M. Dziedzic
Zapraszamy do kontaktu, dane kontaktowe znajdziecie na:⬇
Z pewnością znajdziecie coś dla siebie 🙂
Przedstawiciele Kół Naukowych EWSPA

Eiffel Excellence: Szansa na studia magisterskie i doktoranckie we Francji

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw
Zagranicznych. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć
studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki
techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne oraz – dodatkowo – w szeroko
rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

 

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata
wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się
tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być
składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Osoby zainteresowane muszą skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy
międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin
składania aplikacji na stypendium Eiffel. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na
stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera,
przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

 

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:
 jakości przedstawionej kandydatury
 strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej
 priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w
dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.

 

W ostatniej edycji programu przyznane zostały 347 stypendia na rok akademicki 2021-2022: 309 na
poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły
się dwie studentki z Polski.
Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia
magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów
podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w
instytucjach kultury i obiektach sportowych.

 

Stypendium przyznawane jest na okres:
 do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2)
 do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2)
 do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom
L3, M1 i M2)
 do 12 miesięcy na studia doktoranckie.
Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:
 Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od
października do grudnia 2021 r., dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną
uczelnię – zapoznaj się z kalendarzem aplikacji bezpośrednio na stronie wybranej przez
Ciebie uczelni francuskiej
 Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 7 stycznia 2022 r.
 Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r.

 

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od
września 2022 r.

 

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France
Polska pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0
W przypadku wszelkich pytań związanych ze stypendiami czy studiami we Francji zapraszamy do
kontaktu z Campus France Polska:
WARSZAWA
varsovie@campusfrance.org
tel.: 22 505 98 11
KRAKÓW
cracovie@campusfrance.org
tel.: 12 424 53 05
pologne.campusfrance.org
facebook.com/CampusFrancePolska