Pozytywna ocena programowa PKA dla kierunku Prawo

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Prawo – na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w uchwale nr 77/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

PKA oceniła m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami. Wszystkie wymagane do uzyskania oceny pozytywnej kryteria zostały spełnione.

Wszystkim Pracownikom i Studentom kierunku Prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dziękujemy i serdecznie gratulujemy! 


Seminarium naukowe – Prawnicze studia uzupełniające (LL.M, LL.D)

Zapraszamy na spotkanie naukowe organizowane przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA, podczas którego zostanie przybliżony Państwu temat prawniczych studiów uzupełniających LL.M. (Legum master/master of laws) i LL.D. (Legum doctor/ doctor of laws).
Nasza prelegentka wyjaśni, jak wyglądają studia, które pozwalają uzyskać ten tytuł, jaką wiedzę dzięki nim można zdobyć, czy ich posiadanie ma wartość zarówno praktyczną, jak i finansową. Dodatkowo poruszona zostanie tematyka tytułów MPA i DPA (odpowiedniki wcześniejszych w dziedzinie administracji).
Po prelekcji przewidziana jest dyskusja.
Naszą prelegentką będzie Małgorzata Wirtek LL.M, DBA, LL.D. DPA, Rektor Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa. Pani Małgorzata jest posiadaczem tytułów, o których będziemy rozmawiać. Jest także doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
📅 TERMIN: 17 lutego 2022 godzina 18:00
Meeting ID: 840 0457 8510
Passcode: 418875
Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM z transmisją na portalu FB.
Serdecznie zapraszamy,
Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA

Konferencja naukowa – Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych

Koło Naukowe Prawa Prywatnego działające przy Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie i Turystyczna Organizacja Otwarta zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”, która odbędzie się 22 lutego 2022r., we wtorek o godzinie 09:30.

 

Konferencja ma na celu podjęcie wieloaspektowej dyskusji co do skuteczności obowiązujących regulacji, planowanych zmian, największych mankamentów i braków, implementacji przepisów wspólnotowych i codziennej praktyce ich funkcjonowania na polskim rynku turystycznym.

Konsumenci to niewątpliwie ta grupa, która jest najbardziej chroniona na rynku obrotu gospodarczego. Regulacje dotyczące stosunków między konsumentami a przedsiębiorcami stanowią jedną z prężniej rozwijających się dziedzin prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego. Przedsiębiorcy postrzegani są jako silniejsza i profesjonalna strona stosunku prawnego, a konsument jako ten, którego przepisy powinny chronić, jako słabszą stronę tej relacji. Konsumenci sektora turystycznego, szczególnie konsumenci imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych stanowią specyficzna grupę chronioną zarówno na gruncie prawa europejskiego jak i Polskiego. Ochrona ta opiera się o różne filary, zarówno te chroniące zbiorowość tej grupy konsumentów w całości jak, przez nałożone regulacje na podmioty tego rynku i każdego konsumenta z osobna, w bardziej zindywidualizowanych sporach z przedsiębiorcą.

 

Do udziału w naszej konferencji zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się problematyką prawa turystycznego, praktyków prawa – adwokatów i radców prawnych na co dzień spotykających się ze stosowaniem prawa przez Sądy, ale także mających realny wgląd w relację „organizator – klient” na etapie reklamacyjnym, biegłych sądowych z dziedziny turystyki, rzeczników konsumentów, przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawicieli biznesu turystycznego, a także doktorantów i studentów zajmujących się tematyką tej dziedziny prawa.

 

Komitet naukowy konferencji:

Prof. dr hab. Waldemar Gontarski

Prof. dr hab. Tomasz Szanciło

dr hab. Barbara Bajor

dr Magdalena Dziedzic

Komitet organizacyjny:

dr Magdalena Dziedzic

Łukasz Mikosz

Katarzyna Rudyk – Jura

Paweł Żulewski

Alina Dybaś – Grabowska

 

 

Nabór abstraktów do dnia: 6.02.2022

Formularz: https://forms.gle/Jgu9RCQ1Q84EuF3t6

Długość abstraktu do 2000 znaków. Czas wystąpienia do 15 min. Możliwość współautorstwa referatu.

Ogłoszenie wyniku naboru i planu konferencji do dnia 9.02.2022

Uczestnictwo bierne jest certyfikowane. Link do formularza: https://forms.gle/SwPALQRhaJzroxCo8

 

W związku z pandemią konferencja odbywać się będzie z wykorzystaniem technik wideokonferencji. Platforma ZOOM + transmisja w czasie rzeczywistym na FB.

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1hHB86GY5

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Dzień po konferencji (tj. w dniu 23.02.2022) o godzinie. 11.00 odbędzie się panel dyskusyjny związany z tematyką poruszoną w dniu poprzednim. Panel ma stanowić uzupełnienie konferencji o część poświęconą dyskusji praktyków, możliwość dołączenia do szerszej dyskusji przedstawicieli świata biznesu. Forma online kuluarów i miejsce dla dyskusji, które z powodu ograniczeń czasowych nie mogły być przeprowadzone w dniu konferencji.

Kontakt: knpp@ewspa.edu.pl

PROGRAM KONFERENCJI

PATRONI WYDARZENIA:


Seminarium naukowe – Kurator sądowy. Droga do zawodu i jego rola w polskim systemie prawnym

Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA zaprasza na kolejne spotkanie.

„Kurator sądowy. Droga do zawodu i jego rola w polskim systemie prawnym”

Naszym prelegentem będzie Barbara Stojak, która ukończyła prawo na uniwersytecie w Białymstoku. Następnie studia podyplomowe z rachunkowości i rewizji finansowej na Uniwersytecie Warszawskim, w 2011 dostała się na aplikację kuratorską a po zdaniu egzaminu w 2012 została mianowana kuratorem  zawodowym w sądzie rejonowym w Kętrzynie.

Aktualnie ma stopień starszego kuratora zawodowego.

Podczas spotkania dowiemy się jak można zostać kuratorem, posłuchamy o kulisach pracy. Poznamy problemy z jakimi najczęściej spotykają się kuratorzy w swojej pracy.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM z transmisją na portalu FB.

TERMIN: 3 lutego 2022 godzina 18:00

LINK FB: https://fb.me/e/1bxIaLM8o

LINK ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/83240853604?pwd=OHZrTk0vNW1Pbkh2bWw2UzJyd05idz09

Meeting ID: 832 4085 3604

Passcode: 312051

Serdecznie zapraszamy.

Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA


Seminarium naukowe - Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA poświęconego problematyce związanej z konsensualnym kończeniem postępowań karnych (w szczególności instytucjom: skazania bez rozprawy oraz skróconej rozprawy.

Prelegent: adw. Marcin Puszyński

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji.
Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako zarządca nieruchomości oraz inspektor wojewódzki w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
W trakcie aplikacji adwokackiej oraz po uzyskaniu tytułu adwokata koncentrował zainteresowania zawodowe w obszarach materialnego prawa karnego i procedury karnej. Reprezentował swoich klientów zarówno jako obrońca, jak i oskarżyciel posiłkowy. Podczas współpracy z renomowanymi trójmiejskimi kancelariami adwokackimi zdobywał doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych poczynając od prostych spraw wykroczeniowych po skomplikowane sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z pozbawieniem wolności nieletnich i cudzoziemców.

Nieobce są mu zagadnienia związane z nieruchomościami, w tym funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych oraz sprawy administracyjne dotyczące cudzoziemców.

TERMIN: 25 stycznia 2022 godzina 18:00

LINK FB: https://fb.me/e/1bahDIezL

LINK ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/85778006491?pwd=QkwrUFlYSjJBZTdKS0tlSWVPaWdmZz09

Meeting ID: 857 7800 6491

Passcode: 720832

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM z transmisją na portalu FB.


Seminarium naukowe - The Rule of Law - contemporary challenges

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym pt. “The Rule of Law – contemporary challenges“. Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Prelegent:
dr Martin Mendelski – Uniwersytet w Luksemburgu

Termin:
26 stycznia 2022 r., g. 19.00

Link:
https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5872

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem uczelnianej platformy edukacyjnej (moodle EWSPA)


Seminarium naukowe – Doktorat w dziedzinie nauk prawnych

Kolejne spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA, a pierwsze w nowym 2022 roku.

„Moja droga do doktoratu, spotkanie z dr n. pr. Karoliną Szwarc”

Nasze spotkanie ma na celu przybliżyć tematykę doktoratu z zakresu nauk prawnych. Nasza prelegentka na własnym przykładzie opowie, kiedy najlepiej podjąć decyzję o kontynuowaniu edukacji w formie doktoratu, jak przygotować się do tej naukowej ścieżki i z jakimi przeciwnościami losu może przyjść się nam zmierzyć.

Chcemy, aby nasze spotkanie było inspiracją dla osób zastanawiających się nad wyborem ścieżki naukowej po zdobyciu tyt. magistra prawa.

Nasza prelegentka jest absolwentką naszej uczelni (EWSPA) oraz zdobyła tyt. doktora nauk prawnych INP PAN.
Tytuł pracy doktorskiej: „Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”.
Promotorem był dr hab. Przemysław Saganek

Po około półgodzinnym wystąpieniu przejdziemy do części dyskusji, w trakcie której będzie można zadać pytania i uzyskać informacje na nurtujące Państwa kwestie związane z tematyką doktoratu.

TERMIN: 21 stycznia 2022 godzina 19:00

LINK FB: https://fb.me/e/cTfoTlby6

LINK ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/82937199992?pwd=aFFiU3haMm1Qb3QxZ3M3WXR5MUFKUT09

Meeting ID: 829 3719 9992
Passcode: 230886

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM z transmisją na portalu FB.

 

Serdecznie zapraszamy.

Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA


Absolwentka EWSPA uzyskała stopień naukowy Doktora nauk prawnych

Szanowni Państwo,

Niezwykle cieszą nas każde sukcesy naszych absolwentów, tym samym jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejna osoba, tym razem  p. Karolina Szwarc – absolwentka studiów prawniczych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, uzyskała stopień naukowy Doktora nauk prawnych.

Tytuł pracy doktorskiej: ,,Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”
Promotor: dr hab. Przemysław Saganek
Jednostka: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Serdecznie gratulujemy!


Seminarium naukowe – Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe: “Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze”, które poprowadzi dr hab. Barbara Bajor- prof. EWSPA.

🔸 Przedmiotem wykładu będzie prezentacja zasad regulujących odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieautoryzowanych transakcji płatniczych, czyli wówczas gdy dochodzi do zrealizowania transakcji płatniczych, których posiadacz konta nie zlecił, a w wielu przypadkach doszło do ich realizacji z wykorzystaniem utraconego instrumentu płatniczego np. karty płatniczej.

🔸 Prowadząca pokaże również, jak korzystanie z bankowości elektronicznej ułatwia realizację transakcji płatniczych, zapewniając dostęp do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

🔸 Zostaną także poruszone podstawowe obowiązki posiadacza konta oraz dostawcy usług płatniczych oraz wskaże zasady ich odpowiedzialności za transakcji płatnicze, w szczególności te, na które posiadacz konta nie wyraził zgody, czyli ich nie autoryzował.
Wykład będzie miał charakter wykładu praktycznego z elementami teorii.

📅 Data: 14 stycznia 2022 (piątek)
⏱ Godzina: 19:00
💻 Link do wykładu: https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5805

Serdecznie zapraszamy wszystkich na seminarium.


Seminarium naukowe - The use of legal scholarship in judical argument

W imieniu dr Iwony Rzucidlo – Opiekuna Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa EWSPA,  serdecznie  zapraszamy Państwa do udziału w  wykładzie:

 

„The use of legal scholarship in judicial argument” który w dniu 12 stycznia o godz. 19.00 wygłosi (on-line) dr Fabio Perin Shecaira z Uniwersytetu w Rio de Janeiro. Wykład  będzie dotyczył kwestii zastosowania dorobku nauki prawa w argumentacji sędziowskiej. Po półgodzinnej anglojęzycznej prelekcji przewidziana jest  dyskusja – serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

 

Kliknięcie w zamieszczony poniżej liny będzie równoznaczny ze zgłoszeniem udziału w wykładzie.

 

https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5742