IV Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa handlowego

Już po raz czwarty Zakład Prawa Handlowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA ogłaszają IV Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa handlowego.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie artykułu naukowego na jeden z trzech wskazanych poniżej tematów:

  1. „Problematyka nieważności umów kredytowych denominowanych/indeksowanych do waluty CHF w prawie polskim i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE”
  2. „Prosta spółka akcyjna w polskim porządku prawnym”
  3. „Granice swobody umów w polskich kontraktach handlowych

 

II. Wymagania formalne dotyczące artykułów:
objętość 35-40.000 znaków ze spacjami. Interlinia: 1,5 wiersza, czcionka 12, Times New
Roman. Format pliku: doc.
Artykuły będzie oceniała Komisja Konkursowa w skali od 1 do 10 punktów.

Termin składania artykułów: od 5.03.2022 r. do 12.03.2022 r. (prace nadesłane po tym
terminem nie będą oceniane). Ogłoszenie wyników konkursu do 20.03.2022 r.
Artykuły ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesyłać do: Kierownika Zakładu
Prawa Handlowego i Opiekuna Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego: radcy
prawnego dr Piotra Nazaruka, prof. EWSPA, na adres e-mail: pnazaruk@ewspa.edu.pl .

Konkurs jest skierowany do Studentów od V do X semestru prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

III. Laureaci konkursu otrzymają za zdobycie:
I miejsca: zaliczenie 15 punktów ETCS w wybranych semestrach studiów z tytułu
przedmiotów fakultatywnych,
II miejsca: zaliczenie 10 punktów ETCS w wybranych semestrach studiów z tytułu
przedmiotów fakultatywnych,
III miejsca: zaliczenie 5 punktów ETCS w wybranym semestrze studiów z tytułu przedmiotów
fakultatywnych.

Ponadto, laureaci będą mieli możliwość opublikowania artykułu w uczelnianym czasopiśmie
Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych.

 

Formularz zgłoszenia znajduje się pod linkiem: IV Konkurs na artykuł z prawa handlowego EWSPA


Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Drodzy Studenci,
Bardzo gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, który organizowany jest przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
🔸Tematyka prac dotyczyć może zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.
🔸Najlepsza praca w konkursie zostanie nagrodzona nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 złotych. Zgodnie z Regulaminem, kapituła konkursu, oprócz głównej nagrody, może przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia.
Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie zostały określone w Regulaminie, który znajdziecie pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/…/konkurs-na-najlepsza-prace…

Staż/Praktyka w Departamencie Bankowości i Finansów Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk studenckich oferowanych przez firmę Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k.

Oferta skierowana jest do studentów IV/V roku prawa lub absolwentów, którzy są zainteresowani prawem bankowym i finansowym i pragną nadal pogłębiać wiedzę specjalistyczną z tego obszaru, jak również zdobyć doświadczenie w obsłudze prawnej projektów dotyczących transakcji finansowania prowadzonych przez kancelarię.

 

O Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k.

Kancelaria Gide doradza wiodącym polskim i międzynarodowym firmom w zakresie prawa gospodarczego, w tym w takich dziedzinach, jak transakcje fuzji i przejęć, prawo spółek, transakcje private equity / venture capital, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo energetyczne, projekty infrastrukturalne i prawo publiczne,  prawo nieruchomości, rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż, prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy oraz prawo konkurencji i dystrybucji. Prawnicy kancelarii są regularnie rekomendowani przez polskie i międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze – Chambers EuropeChambers GlobalLegal 500 i IFLR 1000.

Szczegóły ogłoszenia dostępne pod adresem:

Staż/Praktyka w Departamencie Bankowości i Finansów


Nabór artykułów do uczelnianego czasopisma Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych ogłosił nabór tekstów do zeszytów planowanych do publikacji w roku 2022.

W czasopiśmie Europejski Przeglqd Prawa i Stosunków Międzynarodowych publikowane są artykuły naukowe,  dotyczące  najnowszych  osiągnięć  naukowych  w dziedzinie nauk prawnych oraz stosunków międzynarodowych , z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki. Publikowane  są również: sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk prawnych  oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Aby mieć możliwość opublikowania  artykułu  naukowego  w  roku 2022 tekst  powinien  zostać złożony  do  dnia  15  listopada  2021  r.  Publikacja tekstu  możliwa będzie  po pozytywnym przejściu procedury recenzji i akceptacji tekstu przez Czasopismo.

 

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod adresem:

Nabor_artykulow


Konkurs Prezesa UOKIK na najlepszą pracę magisterską

Zachęcamy Was do udziału w Konkursie Prezesa UOKIK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów.📄🖋
🔹Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie.
🔹Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – 5 tys. zł!
Laureaci mogą również liczyć na płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.
Wszelkie szczegóły dotyczące formalności oraz terminów znajdziecie pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie Patronem Konferencji

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie dołącza do znamienitego grona Patronów konferencji „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”, która odbędzie się już 19 października 2021 r.
⚖ Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu warszawskim, którego celem jest reprezentowanie interesów zawodowych radców prawnych, a także zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych przez radców prawnych usług prawniczych poprzez: szkolenie aplikantów radcowskich, prowadzenie szkoleń doskonalenia zawodowego, napiętnowanie przypadków niewłaściwego wykonywania zawodu lub nieetycznego zachowania.
Jedną z głównych ról Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest popularyzacja wiedzy na temat zawodu radcy prawnego, jak również na temat samego prawa. W roku 2009 podjęto inicjatywę stworzenia serii wydawniczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przeciągu dwóch lat wydano kilkanaście publikacji dostępnych w formie papierowej i elektronicznej.
Przypominamy, iż liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Zapisy oraz wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod adresem: https://ewspa.edu.pl/konferencja-prawne-aspekty-kredytow…/

PRAKTYKI STUDENCKIE W FIRMIE PHOTOAiD

PhotoAiD zaprasza studentów EWSPAw Warszawie na praktyki tłumaczeniowe lub dziennikarskie🖋
W trakcie praktyk studenci przejdą szkolenie z podstaw SEO i nowoczesnych narzędzi online, a także doświadczą pracy dziennikarza lub tłumacza w praktyce oraz międzynarodowym zespole.
 
Minimalny okres praktyk to 2 miesiące o wymiarze pracy nie mniejszym niż 20h tygodniowo.
 
Więcej szczegółów na temat praktyk⬇
https://passport-photo.online/pl/praktyki-studenckie

Wydawnictwo C.H Beck Patronem Honorowym Konferencji

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Wydawnictwo C.H.Beck objęło Honorowy Patronat nad konferencją  „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”, która odbędzie się 19 października 2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konferencja „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą” – 19 października 2021 r.

 


Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do NATO

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie!
 
Forum Młodych Dyplomatów zaprasza osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i obronności, do wzięcia udziału w konkursie na Młodzieżowego Delegata RP do NATO.
 
🔹 Program ma na celu umożliwienie młodym liderom w wieku 19-29 lat poznania europejskiej klasy ekspertów, uczestnictwo w warsztatach i akademiach tematycznych oraz zapewnienie polskiej młodzieży reprezentacji na najważniejszych wydarzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w Polsce i za granicą.
 
🔹 Program wspierany jest m.in. przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Nowej Europy, Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, Akademię Kadr Europejskich, Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, RODM, BIRM i innych.
 
Młodzieżowy Delegat RP do NATO może liczyć na wiele korzyści gwarantowanych przez naszych partnerów.
 
🕒 Czas na przesłanie formularza zgłoszeniowego w konkursie upływa 19 września 2021 r.
 
Po więcej informacji zapraszamy na:
https://www.facebook.com/natodelegate
https://www.facebook.com/events/564114924735885/?ref=newsfeed
 
 
 
 
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) jest ogólnopolską apolityczną organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym.
 
Program “Młodzieżowy Delegat RP do NATO” to inicjatywa Forum Młodych Dyplomatów, mająca na celu edukowanie polskiej młodzieży w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, struktur i misji NATO oraz działalności Polski w ramach Sojuszu.

Konferencja „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą” – 19 października 2021 r.

Konferencja „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”

– 19 października 2021 r.

Miejsce: ul. Okopowa 59/ IV piętro, 01-043 Warszawa
Termin: 19.10.2021 godz. 9:00
Udział w konferencji jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI >>

Prosimy o przesłanie podpisanego zgłoszenia e-mailem na adres: info@ewspa.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 12.10.2021
W przypadku rezygnacji prosimy o informację do dnia 15.10.2021 na wskazany powyżej adres e-mail.

Konferencja organizowana pod patronatem