spotkanie naukowe- ,,Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe: “Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze”, które poprowadzi dr hab. Barbara Bajor- prof. EWSPA.

🔸 Przedmiotem wykładu będzie prezentacja zasad regulujących odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieautoryzowanych transakcji płatniczych, czyli wówczas gdy dochodzi do zrealizowania transakcji płatniczych, których posiadacz konta nie zlecił, a w wielu przypadkach doszło do ich realizacji z wykorzystaniem utraconego instrumentu płatniczego np. karty płatniczej.

🔸 Prowadząca pokaże również, jak korzystanie z bankowości elektronicznej ułatwia realizację transakcji płatniczych, zapewniając dostęp do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

🔸 Zostaną także poruszone podstawowe obowiązki posiadacza konta oraz dostawcy usług płatniczych oraz wskaże zasady ich odpowiedzialności za transakcji płatnicze, w szczególności te, na które posiadacz konta nie wyraził zgody, czyli ich nie autoryzował.
Wykład będzie miał charakter wykładu praktycznego z elementami teorii.

📅 Data: 14 stycznia 2022 (piątek)
⏱ Godzina: 19:00
💻 Link do wykładu: https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5805

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wykład.


Seminarium naukowe - The use of legal scholarship in judical argument

W imieniu dr Iwony Rzucidlo – Opiekuna Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa EWSPA,  serdecznie  zapraszamy Państwa do udziału w  wykładzie:

 

„The use of legal scholarship in judicial argument” który w dniu 12 stycznia o godz. 19.00 wygłosi (on-line) dr Fabio Perin Shecaira z Uniwersytetu w Rio de Janeiro. Wykład  będzie dotyczył kwestii zastosowania dorobku nauki prawa w argumentacji sędziowskiej. Po półgodzinnej anglojęzycznej prelekcji przewidziana jest  dyskusja – serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

 

Kliknięcie w zamieszczony poniżej liny będzie równoznaczny ze zgłoszeniem udziału w wykładzie.

 

https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5742


Konferencja naukowa - Arbitraż handlowy w prawie i praktyce państw obcych

⚖ Zakład Prawa Handlowego EWSPA oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego EWSPA, zapraszają na Konferencję online „Arbitraż handlowy w prawie i praktyce państw obcych”, która odbędzie się już 10 grudnia 2021 r., w godzinach 18:00-19:30.
Program Konferencji:
🔸 18:00 Powitanie uczestników i wprowadzenie- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny
🔸 18:05 „Francuskie sądownictwo arbitrażowe w prawie i praktyce” – dr Joanna Bocianowska, notariusz
🔸 18:20 „Regulacja arbitrażu handlowego w prawie belgijskim”- Julita Wilgosiewicz, studentka EWSPA
🔸 18:35 „Procedura Med-Arb (Mediation-Arbitration) w krajach anglosaskich”- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny
🔸 18:50 Dyskusja
🔸 19:30 Zakończenie Konferencji
Link do spotkania: https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5727
Serdecznie zapraszamy!

SPRAWDŹ BOGATĄ OFERTĘ KURSÓW I SZKOLEŃ EWSPA

Od ponad dwudziestu lat oferujemy kursy i szkolenia ukierunkowane na specjalistyczne oraz praktyczne kształcenie przedsiębiorców poszukujących funkcjonalnych rozwiązań prawnych, które usprawniają prowadzenie działalności biznesowe.

Proponowane programy są stale uaktualniane w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów ekonomicznych i prawniczych, którzy na bieżąco monitorują dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz potrzeby rynkowe.

Starannie sprofilowane szkolenia i kursy, wyposażają kursantów w narzędzia pozwalające umiejętnie korzystać z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

 

Co wyróżnia EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ EWSPA?

  • Kompetentni, doświadczeni wykładowcy oraz trenerzy
  • Fuzja wiedzy eksperckiej z doświadczeniem branżowym
  • Najwyższa jakość usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • Profesjonalna wiedza dostarczana w przystępny i zrozumiały sposób
  • Nowatorskie spojrzenia na praktykę stosowania prawa
  • Zajęcia prowadzone w małych grupach

 

W naszej ofercie znajdują się kursy i szkolenia prawnicze, jak również oświatowe.

 

W ofercie kursów prawniczych zakres tematyczny obejmuje między innymi:

 

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą pod adresem: https://eckps.ewspa.edu.pl/

 


Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021

Niniejszy, specjalny numer Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych został w całości poświęcony osobie i profesjonalnemu dorobkowi pomysłodawcy, profesora i rektora EWSPA, dr. Dariusza Czajki. Składają się nań wspomnienia o zmarłym oraz wybór z jego licznych prac publikowanych już wcześniej na łamach EPPiSM – z którym był związany od początku istnienia pisma.

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021


Uczelniane Czasopismo - Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych w wykazie czasopism punktowanych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych – czasopismo wydawane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji zostało umieszczone w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Europejskiemu Przeglądowi Prawa i Stosunków Międzynarodowych przypisano 20 punktów. Czasopismo zostało wpisane pod pozycją 32443 (201259).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


Symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej

Organizator :
Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA
Uczestnicy:
Studenci EWSPA
Szczegóły :
Szanowni Państwo,
w dniu 5 grudnia 2021 g. 12:00 (niedziela) odbędzie się symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA, podczas której Studenci EWSPA, wcielą się w role procesowe na podstawie kazusu (prawdziwej sprawy) o przestępstwo z art. 281 kk.
Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie Koła Naukowego “Nowe Technologie”, które odbędzie się już w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 18.30.
Osoba prowadząca: dr Magdalena Dziedzic
Link do spotkania dla osób zainteresowanych na platformie moodle:

Spotkanie – Doradztwo zawodowe. Obowiązkowe praktyki studenckie oraz możliwe formy ich zaliczenia

W ramach spotkań naukowych organizowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na webinarium.
👩‍🎓 Spotkanie poświęcone będzie tematyce obowiązkowych praktyk studenckich, w tym możliwych form ich zaliczenia.
Dodatkowo, przedstawione zostaną możliwe ścieżki kariery, jakie otwierają się dla absolwenta studiów prawniczych. Całość dopełniać będzie omówienie kierunków prawa, które w przyszłości mogą okazać się najbardziej rozwojowe.
Wśród spotkań naukowych szczególna uwaga poświęcona jest wydarzeniom mającym na celu zapoznanie studentów ze specyfiką i potrzebami środowiska prawniczego stanowiącego tzw. otoczenie społeczno-gospodarcze dla osób zdobywających wykształcenie prawnicze.
W 2021 r. odbyły się już spotkania dotyczące Ścieżek kariery zawodowej (adw. A. Ważny), rynku pracy po studiach prawniczych (adw. P. Kusak, adw. P. Sak), czy egzaminom wstępnym na aplikacje prawnicze (Dziekan, mgr J. Spurek)
👩‍🏫 Prowadzący: dr Magdalena Dziedzic
📅 Data: 24 listopada 2021
⏱ Godzina: 19:00
Osoby zainteresowane zapraszamy do zalogowania się na spotkanie za pośrednictwem poniższego linku:

Spotkanie Naukowe - Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych

W dniu 2 grudnia 2021 roku o godz. 19.00 odbędzie się wykład pt. „Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych”, który wygłosi dr Iwona Rzucidło z Katedry Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Tematyka wykładu obejmować będzie status prawoznawstwa jako nauki i jego wyzwania metodologiczne, klasyczne i nowatorskie metody prawnicze, organizację podstawowego warsztatu badawczego prawnika, metody wykładni prawa jako klasycznej metody prawniczej. Wykład będzie miał charakter teoretyczny z elementami praktyki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Link do platformy moodle: