komunikat

Komunikat w sprawie zmiany tradycyjnej formy zajęć na zdalną

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Władze Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich procesów dydaktycznych realizowanych w formie tradycyjnej od dnia 12 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku.
W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. Jesteśmy przygotowani do wdrożenia takiego rozwiązania.

Nasza platforma e-learningowa jest narzędziem interaktywnym, wykorzystywanym do prowadzenia wykładów i webinariów już od kilku lat. Dlatego, w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej nie musimy przerywać zajęć, a jedynie zmienić ich formę z tradycyjnej na online. Studenci EWSPA wszelkie treści programowe, przez cały okres zagrożenia odbierać będą w sprawdzonej formule distance learnig. Proces nauczania nie zostanie przerwany. Jesteśmy uczelnią, która przez wiele lat wypracowała standardy związane z e-edukacją, dzięki czemu nasi studenci bez przerw i zbędnych niepokojów będą mogli bezpiecznie kontynuować naukę. W dalszym ciągu natomiast szukamy optymalnych rozwiązań, pozwalających zachować ciągłość procesu dydaktycznego w warunkach przedłużającego się zagrożenia pandemią.

W okresie zawieszenia tradycyjnych zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz w bezpośrednich komunikatach.

W imieniu Władz Uczelni,
dr Dariusz Czajka, prof. EWSPA
Rektor
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji


Uwaga!!! Informujemy, że Władze Uczelni podjęły decyzję o pozostaniu przy zdalnej formie zajęć aż do odwołania!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w tym trudnym dla wszystkich czasie Władze Uczelni podjęły decyzję o pozostaniu przy zdalnej formie zajęć aż do odwołania!

Również działy administracyjne Uczeni aż do odwołania pracują zdalnie. Dlatego prosimy o bezpieczną komunikację mailową lub telefoniczną.

O wszelkich zmianach oraz harmonogramach informujemy Państwa na bieżąco w bezpośrednich komunikatach, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie korespondencji.


Uwaga!!! Zmiany w funkcjonowaniu działów administracyjnych Uczelni

UWAGA! Zmiany w funkcjonowaniu działów administracyjnych Uczelni!

Przechodzimy wyłącznie na pracę zdalną!
️W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym od 23 do 30 marca 2020 w kontaktach z działami administracyjnymi Uczelni prosimy wyłącznie o komunikację mailową lub telefoniczną.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco


Uwaga!!! Elektroniczne legitymacje studenckie

Uwaga!!! Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w zimowym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.03.2020. Dz.U. z 2020 r. poz.420.


Uwaga!!! W dniach 13-29 marca 2020 godziny pracy działów administracyjnych Uczelni ulegają zmianie

W dniach 13-29 marca 2020 godziny pracy działów administracyjnych Uczelni ulegają zmianie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.
Jednocześnie w kontaktach z działami administracyjnymi uczelni prosimy o rozwagę i korzystanie z komunikacji telefonicznej lub mailowej.
Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt➡️https://ewspa.edu.pl/home-2/kontakt-2/

Ruszył nabór na płatne staże w ramach 17. edycji Programu Kariera

Szanowni Państwo,

Od marca studenci i absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie mogą zgłaszać się na staże w ramach 17. edycji Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu.

W tym roku ponad 40 firm zaoferowało ponad 100 płatnych staży w kilkunastu branżach. Wszyscy stażyści otrzymają wynagrodzenie w kwocie min. 3500 zł za miesiąc. Szczegóły na stronie programkariera.pl.oraz na profilu na Facebooku.

Jestem przekonany, że 17. edycja Programu Kariera okaże się sukcesem. Przede wszystkim skorzystają na tym młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, w tym studenci i absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Dlatego liczę na współpracę z Państwem.

Z pozdrowieniami,
Maciej Szulc
Koordynator Programu Kariera


UWAGA!!! w dniu 4 marca 2020 r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, w dniu 4 marca 2020 r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny


UWAGA!!! Oferta praktyk

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów zainteresowanych płatną praktyką jako:

Asystent ds. prawnych (płatna praktyka)
Miejsce praktyki: Zakład Główny – Warszawa

Więcej informacji https://tvp.talentfinder.pl/AdvertView.aspx?aid=1660

 


EWSPA w Brukseli

EWSPA w Brukseli adres 
Rue Emile Feron 153, 1060 Bruxelles 
Zapewniamy naszym studentem jak najlepsze warunki,nowoczesne multimedialne sale wykładowe
Kafeteria.
Taras, podziemny parking , bardzo dobra lokalizacja oraz połączenie z transportem publicznym. Pierwszy zjazd w nowym lokalu spotkał się z bardzo dużym entuzjazmem i zadowoleniem zarówno studentów jak i wykładowców.

W dniach 21-31 grudnia 2019 r. Uczelnia będzie nieczynna. Zapraszamy w godzinach pracy Uczelni od 2 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniach 21-31 grudnia 2019 r. Uczelnia będzie nieczynna. Zapraszamy w godzinach pracy Uczelni od 2 stycznia 2020 r.