Uczelniane Czasopismo - Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych w wykazie czasopism punktowanych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych – czasopismo wydawane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji zostało umieszczone w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Europejskiemu Przeglądowi Prawa i Stosunków Międzynarodowych przypisano 20 punktów. Czasopismo zostało wpisane pod pozycją 32443 (201259).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


Symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej

Organizator :
Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA
Uczestnicy:
Studenci EWSPA
Szczegóły :
Szanowni Państwo,
w dniu 5 grudnia 2021 g. 12:00 (niedziela) odbędzie się symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA, podczas której Studenci EWSPA, wcielą się w role procesowe na podstawie kazusu (prawdziwej sprawy) o przestępstwo z art. 281 kk.
Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Naukowe - Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych

W dniu 2 grudnia 2021 roku o godz. 19.00 odbędzie się wykład pt. „Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych”, który wygłosi dr Iwona Rzucidło z Katedry Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Tematyka wykładu obejmować będzie status prawoznawstwa jako nauki i jego wyzwania metodologiczne, klasyczne i nowatorskie metody prawnicze, organizację podstawowego warsztatu badawczego prawnika, metody wykładni prawa jako klasycznej metody prawniczej. Wykład będzie miał charakter teoretyczny z elementami praktyki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Link do platformy moodle:


Spotkanie Naukowe - Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA z przyjemnością zaprasza do udziału w webinarze “Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej“ będącego kontynuacją rozpoczętego cyklu RODOgadanek, czyli spotkań dotyczących problematyki ochrony danych osobowych.

Na spotkaniu poruszone zostaną problemy administratorów danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w warunkach pracy zdalnej z perspektywy ostatniego roku. W tym zajmiemy się szczególnie kwestią wymogów, monitoringu i rozliczalności, a także poruszymy kwestię prywatności a BYOD, obiegu dokumentów, oświadczeń pracowników w związku z pracą zdalną itd. Na koniec jako wisienkę na torcie przeanalizujemy projekt wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy i jak to wpłynie na ochronę danych osobowych.

Termin: 14 października 2021 godzina: 18:00

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1fZuAbwL8

Link do wydarzenia na platformie zoom: https://us06web.zoom.us/j/89887974249?pwd=UmpqemdOYURQUUJ6TlUyUDZKT3d6dz09

Meeting ID: 898 8797 4249

Passcode: 179732

Z poważaniem,

Zespół KNPP EWSPA


Ogłoszenie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Europejskiej Wyższej Szkole Prawa I Administracji w Warszawie informuje, że dnia 29 września odbędzie się jej posiedzenie. W związku z powyższym zachęcamy do wysyłania sugestii, pomysłow, opinii, propozycji etc. na adres mailowy przewodniczącej samorządu Anny Katarzyny Gębickiej tj. anna.gebicka@ewspa.edu.pl. Na państwa zgłoszenia czekamy do 29.09.2021r. do godziny 19:00 czasu polskiego. Korespondencja, która zostanie wysłana po tej dacie zostanie przeanalizowana na kolejnym posiedzeniu URS.

Zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku, URS.


Konferencja Naukowa - Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia

Do udziału w konferencji prosimy zgłaszać merytoryczne opracowania pisemne ( ilość stron – bez ograniczeń przy założeniu, że ewentualne późniejsze wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 10 min.). Wszelkie tezy zawarte w opracowaniu powinny dotykać aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem w praktyce  regulacji prawnych dotyczących cyfryzacji gospodarki. Z nadesłanych prac zostanie wyłonionych 5 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania wyników swoich badań i analiz na forum konferencji on – line, która odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021. Spośród 5 uczestników konferencji wyłoniony zostanie autor najbardziej wartościowego wystąpienia, który w ramach nagrody otrzyma 5 punktów ECTS, tj. zaliczenie jednego przedmiotu z grupy przedmiotów fakultatywnych.

Opiekunem naukowym konferencji jest dr Małgorzata Urban-Theocharakis

 Regulamin

  1.  Konferencja ma formę tylko i wyłącznie online. Celem konferencji jest  przedstawienie zagadnień w zakresie tematu „ Cyfryzacja życia  gospodarczego  a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia”.
  2. Udział w konferencji mogą wziąć wszystkie osoby aktualnie posiadające status  studenta  EWSPA.
  3. Prace zostaną ocenione przez upoważnionych przez władzę pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych. Autorzy 5  najlepszych prac zostaną osobiście zaproszeni do udziału w konferencji online.
  4. Konferencja odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021 w formule online przy użyciu platformy moodle. Osoby zaproszone do udziału w konferencji będą miały okazję zaprezentować wyniki swoich badań i  analiz podczas krótkiego – max. 10 minutowego merytorycznego wystąpienia.
  5. Ponieważ celem konferencji jest m.in. doskonalenie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych – uczestnicy konferencji zobowiązują się prezentować wyniki swoich badań i analiz samodzielnie tzn. nie można czytać ale można posiłkować się  przygotowanym wcześniej konspektem wystąpienia czy  notatkami.
  6. W finalnej części każdy z uczestników rozdysponuje oceny od 1 do 4 ( gdzie 4 to ocena najwyższa) pomiędzy pozostałych uczestników.  Osoba, która uzyska najwyższą ilość punktów otrzyma 5 ECTS. Głosowanie odbędzie się w formie online. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników równej liczby punktów decydujący  będzie głos organizatorów.
  7. Prace pisemne składać można do dnia 31.01.2021 na adres: konferencja@ewspa.edu.pl 
  8. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany powyższych ustaleń w tym np. w zakresie ilości prac zakwalifikowanych do udziału w konferencji, jak i możliwość odwołania konferencji z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń lub zbyt niski poziom nadesłanych prac. Dokładny termin konferencji  zostanie podany w późniejszym terminie. 

Spotkanie Naukowe – Turystyczny voucher covidowy

ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPiA tym razem zaprasza na webinar dotyczący tematyki voucherów/ bonów wakacyjnych wydawanych przez organizatorów w związku z odwołanymi w 2020 roku imprezami turystycznymi.

Wokół voucherów narosło sporo historii, a dostępne w przestrzeni medialnej informacje są często niespójne. Na spotkaniu powiemy skąd się wzięły vouchery, jaki był cel ich wprowadzenia, jakie prawa i obowiązki wynikają z nich zarówno dla klientów jak i organizatorów. Poruszymy też nurtujących wszystkich pytanie czy środki z voucherów przepadają oraz jakie zmiany legislacyjne są aktualnie procedowane.

Jak zwykle na naszych webinarach będzie możliwość zadawania pytań i uczestnictwa w dyskusji.

Naszym prelegentem będzie Łukasz M. Mikosz, prezes naszego Koła Naukowego, a zarazem pełnomocnik zarządu Turystycznej Organizacji Otwartej.

Termin: 30 czerwca 2021 godzina: 17:00  

Link do informacji na FB: https://fb.me/e/6n92F6v8K

Link do wydarzenia na platformie zoom: https://us06web.zoom.us/j/81962088812?pwd=ZUp6Z1k1b2dQTjdmdkFOc0QyNFZzUT09

Meeting ID: 819 6208 8812

Passcode: 896476

 

Z poważaniem,
Zespół KNPP EWSPA


Legitymacje studenckie - informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki nie ma potrzeby osobistego przedłużania legitymacji w siedzibie uczelni.

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego 2021 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od momentu zniesienia tego ograniczenia, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni.

 

Więcej informacji:


Zwiększanie koncentracji studentów podczas zajęć on-line/ w domu

Coraz większą popularnością , nie tylko w trakcie pandemii koronawirusa, cieszy się prowadzenie dla studentów zajęć w trybie online, ma to dla nich wiele korzyści. Problemem podczas tej formy nauki, może być jednak utrzymanie koncentracji w warunkach domowych.

Jak można sobie z tym poradzić?

Wystarczy zastosować  kilka praktycznych wskazówek.

Ograniczenie użytkowania rozpraszających rzeczy

Jednym z największych niebezpieczeństw dla utrzymania koncentracji przez studentów podczas zajęć w domu mogą być tzw. rozpraszacze, do których w obecnym czasie należy telefon, a szczególnie media społecznościowe. Odstawienie aparatu telefonicznego na czas nauki, a co najmniej ograniczenie korzystania z niego, będzie z pewnością korzyścią wpływającą na efektywność nauki.

Dobra organizacja

W trakcie zajęć prowadzonych stacjonarnie wykładowca cały czas może kontrolować postawę studentów i sprawdzać ich koncentrację podczas nauki. Takiej bezpośredniej kontroli nie będzie miał w trakcie zajęć prowadzonych online, dlatego też dużo więcej zależy tutaj od samodyscypliny samego studenta.

Ważne jest wówczas stworzenie sobie dobrego planu i jego realizacja, która pozwoli osiągnąć zakładane cele. Daje on studentowi nie tylko bieżące korzyści, ale także pozwala dobrze przygotować się do drogi zawodowej. W jej trakcie organizowanie swojego czasu jest często ważnym elementem wykonywania obowiązków służbowych.

Regularne przerwy

Nie można także zapominać o robieniu sobie przerw, choć nie powinny one pojawiać się zbyt często – najlepiej, żeby mniej więcej odpowiadały czasowi poświęconemu na odpoczynek w trakcie normalnych zajęć. Wtedy można narzucić sobie odpowiedni plan pracy, utrzymać koncentrację, a jednocześnie nabrać sił do realizacji kolejnych wyzwań.

Stworzenie przestrzeni do pracy

Na zajęciach przeważnie korzystamy z ławek i krzeseł, które służą nam jako miejsce do nauki. Warto także podczas zajęć prowadzonych w domu stworzyć miejsce przygotowane do pracy, w którym będziemy mogli skutecznie nabywać wiedzę oraz umiejętności. Trzeba wtedy pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów, które będą nam utrudniać naukę oraz niepotrzebnie nas odrywać od ustalonego planu działania. W najbliższym otoczeniu powinny znajdować się jedynie niezbędne przedmioty.


Ochrona praw zwierząt w Polsce

Jakie prawa mają zwierzęta w Polsce?

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego zwierzęta nie mają praw, gdyż nie posiadają zdolności do czynności prawnych, gdyż nie są podmiotami. Prawa takie przysługują wyłącznie ludziom. Jednak zwierzęta podlegają prawnej ochronie, co oznacza, iż niektóre działania człowieka w stosunku do zwierząt są uznawane za czyny zabronione i są karalne. W najważniejszym, obecnie obowiązującym akcie prawnym dotyczącym ochrony zwierząt, Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r. (z późniejszymi zmianami) w art. 1, pkt 1 czytamy: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (1). Uznanie, że zwierzę nie jest rzeczą, jest bardzo ważnym zapisem prawnym. Jednak już w art. 1 pkt 2 tej samej ustawy dowiadujemy się, że „w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się przepisy dotyczące rzeczy” (1). Ten paragraf dotyczy głównie kwestii własnościowych, tj. ustalenia, do kogo należy dane zwierzę, jednak samo porównanie zwierzęcia do rzeczy budzi uzasadniony sprzeciw. Wiele organizacji i osób dążących do poprawy losu zwierząt na świecie, (podobne prace nad zmianą prawa toczą się m.in. we Francji) liczy na to, że w przyszłości zwierzęta będą traktowane jako podmiot prawa i będą posiadać własne prawa osobowe.

W Polsce istnieje wiele aktów prawnych mających na celu ochronę zwierząt zarówno dzikich, gospodarskich, jak i towarzyszących. W porównaniu z innymi państwami polskie przepisy są raczej restrykcyjne, a przewidziane kary surowe. Jednak do tej pory sądy nie orzekały kar z górnej granicy. Przeważnie przestępcy otrzymują karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, co nie zniechęca ich od dalszego negatywnego postępowania ani nie resocjalizuje. Niezbędne jest orzekanie kar surowszych, w tym bezwzględnego pozbawienia wolności lub długotrwałego jej ograniczenia oraz zakazu posiadania zwierząt czy wykonywania określonych zawodów. Na pewno pozytywne byłoby wprowadzenie zmian do Konstytucji RP, które najwyższym aktem prawnym nakazywałyby ochronę wszystkich zwierząt.

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zwierząt z 2018 r. podwyższyła kary za nieuzasadnione zabijanie zwierząt i za znęcanie się nad nimi. Powodem zmian legislacyjnych były przypadki, w których niejednokrotnie osoby, które bestialsko traktowały zwierzęta, otrzymywały kary, które w odczuciu społecznym odbiegały od powszechnego poczucia sprawiedliwości. Były to często kary niedotkliwe, w zawieszeniu. Nowe przepisy, dzięki wprowadzeniu katalogu rozwiązań rozszerzających możliwości i instrumenty państwa w zakresie ochrony zwierząt, istotnie poprawiły sytuację zwierząt. Wskazane powyżej działania wyszły w pewnym stopniu naprzeciw zgłaszanym przez wiele lat uwagom organizacji działających na rzecz ochrony praw zwierząt.

 

Przy pisaniu tekstu korzystałam z artykułu B. Klimek, Przemoc wobec zwierząt i prawna ochrona zwierząt w Polsce, Życie weterynaryjne 2018, 93(9).