UWAGA!!! W dniu 23 lutego biblioteka będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


SPOTKANIE Z PROF. LESZKIEM BALCEROWICZEM

W dniu 17.01.2019 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z prof. Leszkiem Balcerowiczem, ekonomistą nazywanym jednym z architektów najważniejszej po 1989 roku reformy publicznych finansów.

Miało ono miejsce w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Po wspaniałym wykładzie inauguracyjnym odbyła się również debata, dotycząca bieżących tematów takich jak: wykorzystanie środków z Unii Europejskich, konsekwencje Brexitu dla Polski i Pomorza Zachodniego.

W spotkaniu poza głównym bohaterem wieczoru pojawili się znakomici goście: Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Skarbnik Miasta Stanisław Lipiński, Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Robert Michalski oraz przedstawiciele świata nauki: prof. Dariusz Zarzecki (Ekonomista, przedsiębiorca, Uniwersytet Szczeciński) oraz reprezentujący naszą Uczelnię Rektor dr Dariusz Czajka.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania można znaleźć na stronie:

http://izba.info/z-ostaniej-chwili/2492-wra%C5%BCenia-ze-spotkania-z-prof-leszkiem-balcerowiczem-%E2%80%9Eto-jest-cz%C5%82owiek,-kt%C3%B3ry-ma-co%C5%9B-do-powiedzenia%E2%80%9D?fbclid=IwAR1mVeUI1ko4eGeomLKV6RkbStCZbj-WDkCFzBaYp12kLUOt8aDo6ENVhMI


Zapraszamy na Dni Otwarte EWSPA w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie

Zapraszamy na DNI OTWARTE Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w największej Izbie Gospodarczej w Polsce.

Biorąc udział w spotkaniu dowiesz się m.in. o możliwości skorzystania z dofinansowania (nawet do 80%) na organizowane przez EWSPA:

KURSY i SZKOLENIA stacjonarne oraz przez internet (w tym w j.polskim w ramach wydziału prawa w Warszawie i Londynie oraz administracji w Brukseli)

STUDIA PODYPLOMOWE stacjonarne oraz przez internet (w tym w j.polskim w ramach wydziału prawa w Warszawie i Londynie oraz administracji w Brukseli)

oraz zapoznać się z ofertą jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo (Warszawa, Londyn, on-line) oraz licencjackich na kierunku Administracja w Brukseli (j.polski).

Serdecznie zapraszamy!


NASZ ABSOLWENT BURMISTRZEM MIASTA I GMINY

NASZ ABSOLWENT BURMISTRZEM MIASTA I GMINY!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Pan Adam Snarski, Prodziekan Zamiejscowego Wydziału EWSPA w Brukseli, Nasz Absolwent, został wybrany na zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.

W imieniu całej społeczności akademickiej Uczelni składamy Panu Adamowi Snarskiemu wyrazy szczerego uznania i życzymy powodzenia oraz wytrwałości w dążeniu do obranych celów.


Z dniem 14 września Rektor Uczelni powołał na stanowisko Dziekana wydziału Prawa w Warszawie dotychczasowego Prodziekana, P. dr-a Artura Kotowskiego

Informujemy, że z dniem 14 września Rektor Uczelni powołał na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie dotychczasowego Prodziekana, P. dr-a Artura Kotowskiego

dr Artur Kotowski – Adiunkt EWSPA i Prodziekan Wydziału Prawa w Warszawie. Wykładowca w EWSPA wstępu do prawoznawstwa, przedmiotów z zakresu prawa karnego (materialnego i procesowego), logiki dla prawników. Zatrudniony w Sądzie Najwyższym RP w Izbie Karnej od 2009. Obecnie na stanowisku asystenta – specjalisty.

Posiada bogaty dorobek naukowy: Pan dr Artur Kotowski jest autorem albo współautorem łącznie 50 publikacji naukowych, w tym: 2 monografii naukowych, 1 podręcznika akademickiego, 2 publikacji anglojęzycznych, 19 artykułów w znanych czasopismach prawniczych i kilkunastu w monografiach zbiorowych. Uczestniczył po obronie doktorskiej (2012 r.) w 14 krajowych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty.

Uczestnik 3 grantów naukowo-badawczych (w jednym jako kierownik projektu, w dwóch pozostałych jako wykonawca prac zleconych). W ramach popularyzacji nauki opublikował 43 opracowania: 40 felietonów w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, dodatek „Prawnik” oraz 3 recenzje. Jest także radcą prawnym (OIRP Warszawa, nr wpisu 8495), jednak z uwagi na zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości nie wykonuje zawodu.

Pan doktor rozpoczął procedurę uzyskania stopnia doktora habilitowanego (tytuł osiągnięcia naukowego: A.Kotowski, Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, wyd. Difin, Warszawa 2018).


Konferencja Naukowa EWSPA „Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych” (15.09.2018)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Zakład Prawa Handlowego EWSPA
oraz
Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA

zapraszają na

Konferencję Naukową, pt.
„Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych”

Termin: 15 września 2018 r., rozpoczęcie o godz. 12:00
Miejsce: EWSPA Wydział Prawa w Warszawie, sala 1B

AGENDA KONFERENCJI:

I. Otwarcie Konferencji o godz. 12:00
• Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – dr Artur Kotowski
• Prezes Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – Katarzyna Kiszka
II. Wprowadzenie do tematyki Konferencji: Kierownik Zakładu Prawa Handlowego oraz Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – dr Piotr Nazaruk
III. Referaty
1. „Granice autonomii woli stron w kształtowaniu atypowych stosunków prawnych w spółkach kapitałowych” – dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA, radca prawny
2. “Odpowiedzialność członka zarządu spółki handlowej oraz możliwości ograniczania lub unikania odpowiedzialności” – mgr Jan Hambura, wykładowca EWSPA
3. „Spółka akcyjna prowadząca działalność bankową” – dr Małgorzata Urban-Theocharakis, adiunkt EWSPA
IV. Dyskusja
V. Zakończenie Konferencji około godz. 14-15.

Informacje nt. Konferencji oraz KNPHiG:
www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Handlowego-i-Gospodarczego-223415141694292/


Konferencja Naukowa EWSPA w Belgii (8-9.09.2018)

Szanowni Państwo,
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Koło Naukowe Prawa
Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji postanowiło
zorganizować wyjątkową konferencję- dotyczącą zmian, jakie zaszły w Polsce oraz na
arenie międzynarodowej w okresie ostatnich 100 lat.
Zakres tematyczny dotyczy zarówno charakterystycznych wydarzeń (np. szczególne
bitwy), zmian w prawie (zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej),
rozwoju cywilizacyjnego oraz zmian w społeczeństwie europejskim jakie zaszły na
przełomie XX i XXI wieku.
Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów oraz wszystkie osoby
zainteresowane problematyką Konferencji.

Temat konferencji:
„Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe- perspektywa 100-
lecia„

Harmonogram Konferencji:

Sobota, 08.09.2018 r.

12:00 Otwarcie konferencji- referat wprowadzający wygłosi Profesor Jerzy Wiatr.
12:30 Rozpoczęcie panelu pierwszego- referat wygłosi dr Michał Kowalski.
PANEL PIERWSZY– Ład międzynarodowy (godz. 13.00-14.00)
14:00 PRZERWA KAWOWA
PANEL DRUGI– Bezpieczeństwo wewnętrzne (godz. 14.30-16.30)

Niedziela, 09.09.2018 r.

12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
PANEL TRZECI– Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (godz.12.00-14.30)

konferencja2018 belgia


UWAGA!!! W dniach 9 - 14 lipca biblioteka będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 – 14 lipca biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!! W dniach 08.06.2018 i 11.06.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 08.06.2018 i 11.06.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!! W najbliższą sobotę oraz w dniach 29 maj - 1 czerwiec biblioteka będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, iż że w najbliższą sobotę oraz w dniach 29 maj – 1 czerwiec biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.