Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021

Niniejszy, specjalny numer Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych został w całości poświęcony osobie i profesjonalnemu dorobkowi pomysłodawcy, profesora i rektora EWSPA, dr. Dariusza Czajki. Składają się nań wspomnienia o zmarłym oraz wybór z jego licznych prac publikowanych już wcześniej na łamach EPPiSM – z którym był związany od początku istnienia pisma.

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021


Uczelniane Czasopismo - Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych w wykazie czasopism punktowanych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych – czasopismo wydawane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji zostało umieszczone w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Europejskiemu Przeglądowi Prawa i Stosunków Międzynarodowych przypisano 20 punktów. Czasopismo zostało wpisane pod pozycją 32443 (201259).

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


Symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej

Organizator :
Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA
Uczestnicy:
Studenci EWSPA
Szczegóły :
Szanowni Państwo,
w dniu 5 grudnia 2021 g. 12:00 (niedziela) odbędzie się symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego przy EWSPA, podczas której Studenci EWSPA, wcielą się w role procesowe na podstawie kazusu (prawdziwej sprawy) o przestępstwo z art. 281 kk.
Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Naukowe - Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych

W dniu 2 grudnia 2021 roku o godz. 19.00 odbędzie się wykład pt. „Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych”, który wygłosi dr Iwona Rzucidło z Katedry Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Tematyka wykładu obejmować będzie status prawoznawstwa jako nauki i jego wyzwania metodologiczne, klasyczne i nowatorskie metody prawnicze, organizację podstawowego warsztatu badawczego prawnika, metody wykładni prawa jako klasycznej metody prawniczej. Wykład będzie miał charakter teoretyczny z elementami praktyki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Link do platformy moodle:


Spotkanie Naukowe - Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA z przyjemnością zaprasza do udziału w webinarze “Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej“ będącego kontynuacją rozpoczętego cyklu RODOgadanek, czyli spotkań dotyczących problematyki ochrony danych osobowych.

Na spotkaniu poruszone zostaną problemy administratorów danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w warunkach pracy zdalnej z perspektywy ostatniego roku. W tym zajmiemy się szczególnie kwestią wymogów, monitoringu i rozliczalności, a także poruszymy kwestię prywatności a BYOD, obiegu dokumentów, oświadczeń pracowników w związku z pracą zdalną itd. Na koniec jako wisienkę na torcie przeanalizujemy projekt wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy i jak to wpłynie na ochronę danych osobowych.

Termin: 14 października 2021 godzina: 18:00

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1fZuAbwL8

Link do wydarzenia na platformie zoom: https://us06web.zoom.us/j/89887974249?pwd=UmpqemdOYURQUUJ6TlUyUDZKT3d6dz09

Meeting ID: 898 8797 4249

Passcode: 179732

Z poważaniem,

Zespół KNPP EWSPA


Ogłoszenie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Europejskiej Wyższej Szkole Prawa I Administracji w Warszawie informuje, że dnia 29 września odbędzie się jej posiedzenie. W związku z powyższym zachęcamy do wysyłania sugestii, pomysłow, opinii, propozycji etc. na adres mailowy przewodniczącej samorządu Anny Katarzyny Gębickiej tj. anna.gebicka@ewspa.edu.pl. Na państwa zgłoszenia czekamy do 29.09.2021r. do godziny 19:00 czasu polskiego. Korespondencja, która zostanie wysłana po tej dacie zostanie przeanalizowana na kolejnym posiedzeniu URS.

Zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku, URS.


Konferencja Naukowa - Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia

Do udziału w konferencji prosimy zgłaszać merytoryczne opracowania pisemne ( ilość stron – bez ograniczeń przy założeniu, że ewentualne późniejsze wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 10 min.). Wszelkie tezy zawarte w opracowaniu powinny dotykać aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem w praktyce  regulacji prawnych dotyczących cyfryzacji gospodarki. Z nadesłanych prac zostanie wyłonionych 5 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania wyników swoich badań i analiz na forum konferencji on – line, która odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021. Spośród 5 uczestników konferencji wyłoniony zostanie autor najbardziej wartościowego wystąpienia, który w ramach nagrody otrzyma 5 punktów ECTS, tj. zaliczenie jednego przedmiotu z grupy przedmiotów fakultatywnych.

Opiekunem naukowym konferencji jest dr Małgorzata Urban-Theocharakis

 Regulamin

  1.  Konferencja ma formę tylko i wyłącznie online. Celem konferencji jest  przedstawienie zagadnień w zakresie tematu „ Cyfryzacja życia  gospodarczego  a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia”.
  2. Udział w konferencji mogą wziąć wszystkie osoby aktualnie posiadające status  studenta  EWSPA.
  3. Prace zostaną ocenione przez upoważnionych przez władzę pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych. Autorzy 5  najlepszych prac zostaną osobiście zaproszeni do udziału w konferencji online.
  4. Konferencja odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021 w formule online przy użyciu platformy moodle. Osoby zaproszone do udziału w konferencji będą miały okazję zaprezentować wyniki swoich badań i  analiz podczas krótkiego – max. 10 minutowego merytorycznego wystąpienia.
  5. Ponieważ celem konferencji jest m.in. doskonalenie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych – uczestnicy konferencji zobowiązują się prezentować wyniki swoich badań i analiz samodzielnie tzn. nie można czytać ale można posiłkować się  przygotowanym wcześniej konspektem wystąpienia czy  notatkami.
  6. W finalnej części każdy z uczestników rozdysponuje oceny od 1 do 4 ( gdzie 4 to ocena najwyższa) pomiędzy pozostałych uczestników.  Osoba, która uzyska najwyższą ilość punktów otrzyma 5 ECTS. Głosowanie odbędzie się w formie online. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników równej liczby punktów decydujący  będzie głos organizatorów.
  7. Prace pisemne składać można do dnia 31.01.2021 na adres: konferencja@ewspa.edu.pl 
  8. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany powyższych ustaleń w tym np. w zakresie ilości prac zakwalifikowanych do udziału w konferencji, jak i możliwość odwołania konferencji z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń lub zbyt niski poziom nadesłanych prac. Dokładny termin konferencji  zostanie podany w późniejszym terminie. 

Spotkanie Naukowe – Turystyczny voucher covidowy

ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPiA tym razem zaprasza na webinar dotyczący tematyki voucherów/ bonów wakacyjnych wydawanych przez organizatorów w związku z odwołanymi w 2020 roku imprezami turystycznymi.

Wokół voucherów narosło sporo historii, a dostępne w przestrzeni medialnej informacje są często niespójne. Na spotkaniu powiemy skąd się wzięły vouchery, jaki był cel ich wprowadzenia, jakie prawa i obowiązki wynikają z nich zarówno dla klientów jak i organizatorów. Poruszymy też nurtujących wszystkich pytanie czy środki z voucherów przepadają oraz jakie zmiany legislacyjne są aktualnie procedowane.

Jak zwykle na naszych webinarach będzie możliwość zadawania pytań i uczestnictwa w dyskusji.

Naszym prelegentem będzie Łukasz M. Mikosz, prezes naszego Koła Naukowego, a zarazem pełnomocnik zarządu Turystycznej Organizacji Otwartej.

Termin: 30 czerwca 2021 godzina: 17:00  

Link do informacji na FB: https://fb.me/e/6n92F6v8K

Link do wydarzenia na platformie zoom: https://us06web.zoom.us/j/81962088812?pwd=ZUp6Z1k1b2dQTjdmdkFOc0QyNFZzUT09

Meeting ID: 819 6208 8812

Passcode: 896476

 

Z poważaniem,
Zespół KNPP EWSPA


Legitymacje studenckie - informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki nie ma potrzeby osobistego przedłużania legitymacji w siedzibie uczelni.

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego 2021 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od momentu zniesienia tego ograniczenia, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni.

 

Więcej informacji:


Zwiększanie koncentracji studentów podczas zajęć on-line/ w domu

Coraz większą popularnością , nie tylko w trakcie pandemii koronawirusa, cieszy się prowadzenie dla studentów zajęć w trybie online, ma to dla nich wiele korzyści. Problemem podczas tej formy nauki, może być jednak utrzymanie koncentracji w warunkach domowych.

Jak można sobie z tym poradzić?

Wystarczy zastosować  kilka praktycznych wskazówek.

Ograniczenie użytkowania rozpraszających rzeczy

Jednym z największych niebezpieczeństw dla utrzymania koncentracji przez studentów podczas zajęć w domu mogą być tzw. rozpraszacze, do których w obecnym czasie należy telefon, a szczególnie media społecznościowe. Odstawienie aparatu telefonicznego na czas nauki, a co najmniej ograniczenie korzystania z niego, będzie z pewnością korzyścią wpływającą na efektywność nauki.

Dobra organizacja

W trakcie zajęć prowadzonych stacjonarnie wykładowca cały czas może kontrolować postawę studentów i sprawdzać ich koncentrację podczas nauki. Takiej bezpośredniej kontroli nie będzie miał w trakcie zajęć prowadzonych online, dlatego też dużo więcej zależy tutaj od samodyscypliny samego studenta.

Ważne jest wówczas stworzenie sobie dobrego planu i jego realizacja, która pozwoli osiągnąć zakładane cele. Daje on studentowi nie tylko bieżące korzyści, ale także pozwala dobrze przygotować się do drogi zawodowej. W jej trakcie organizowanie swojego czasu jest często ważnym elementem wykonywania obowiązków służbowych.

Regularne przerwy

Nie można także zapominać o robieniu sobie przerw, choć nie powinny one pojawiać się zbyt często – najlepiej, żeby mniej więcej odpowiadały czasowi poświęconemu na odpoczynek w trakcie normalnych zajęć. Wtedy można narzucić sobie odpowiedni plan pracy, utrzymać koncentrację, a jednocześnie nabrać sił do realizacji kolejnych wyzwań.

Stworzenie przestrzeni do pracy

Na zajęciach przeważnie korzystamy z ławek i krzeseł, które służą nam jako miejsce do nauki. Warto także podczas zajęć prowadzonych w domu stworzyć miejsce przygotowane do pracy, w którym będziemy mogli skutecznie nabywać wiedzę oraz umiejętności. Trzeba wtedy pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów, które będą nam utrudniać naukę oraz niepotrzebnie nas odrywać od ustalonego planu działania. W najbliższym otoczeniu powinny znajdować się jedynie niezbędne przedmioty.