EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

AKADEMIA SĄDOWA DLA ABSOLWENTÓW PRAWA

Założenia i cele kierunku

Sztuka analizy spraw sądowych w procesie karnym, cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Optymalne metody pisania pism procesowych oraz tworzenia logiczno-funkcjonalnej argumentacji przed sądami oraz w toku postępowań prokuratorskich.

Dla kogo:

Studia adresowane do absolwentów prawa, aplikantów przygotowujących się do zaliczeń i egzaminów końcowych oraz osób, które chcą rozwiązać swoje problemy własnym sumptem.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

Metodologia zajęć

Empiryczne /tj. ad casum/ podejście do realizowanych zagadnień w oparciu o sprawy sądowe której pojawiły się na wokandach i zostały zakończone prawomocnymi orzeczeniami włącznie ze skargami kasacyjnymi


Koordynator naukowy kierunku

Tadeusz Szymanek- Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Sądu Najwyższego. Wybitny specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. Autor lub współautor wielu publikacji i książek m.in.: “Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych“, „Komentarz do prawa wynalazczego”, “Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej“, “Transfer własności przemysłowej i intelektualnej“, „Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej”. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Wieloletni członek Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie.


PROGRAM STUDIÓW 1. Due dilligens przedprocesowy
 2. Charakterystyka sporów i konfliktów interesów stron.
 3. Określenie hipotetycznych możliwości rozwiązania sporów metodami koncyliacyjnym w procesie karnym, cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym /ugody mediacje, układ/
 4. Due dilligens w postępowaniu cywilnym
 5. Analiza sprawy karnej
 6. Analiza sprawy administracyjnej
 7. Analiza sprawy gospodarczej
 8. Analiza sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 9. Podejmowanie decyzji procesowych
 10. Argumentacja tj uzasadnienie decyzji procesowych
 • W sprawach karnych
 • W sprawach cywilnych
 • W sprawach gospodarczych
 • W sprawach prawa pracy
 • Ubezpieczeń społecznych
 • W sprawach administracyjnych
 1. Sztuka argumentowania w formie pisemnej oraz ustnej w różnych rolach procesowych

CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET (distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)