EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

AKADEMIA PRAWA DLA NIE-PRAWNIKÓW

Cel

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych dziedzin prawa oraz przebiegu postępowań sądowych.

Dla kogo:

Studia adresowane do osób nie posiadających wykształcenia prawniczego a, które chcą rozwiązać swoje problemy własnym sumptem.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

Koordynator naukowy kierunku

Tadeusz Szymanek- Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Sądu Najwyższego. Wybitny specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. Autor lub współautor wielu publikacji i książek m.in.: “Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych“, „Komentarz do prawa wynalazczego”, “Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej“, “Transfer własności przemysłowej i intelektualnej“, „Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej”. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Wieloletni członek Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie.


PROGRAM STUDIÓW 1. Funkcja i struktura systemu prawa w Polsce. Hierarchia żródeł
 2. Optymalne metody stosowania i wykładni norm prawnych. Sztuka argumentacji sądowej
 3. Podstawy ogólne prawa cywilnego
 4. Zarządzanie wartościami prawnymi związanymi z własnością, posiadaniem i ograniczonymi prawami rzeczowymi
 5. Prawo umów cywilno- prawnych. Jak zawrzeć skuteczną prawnie i opłacalną umowę cywilno- prawną. Klauzule bezpieczeństwa
 6. Proces implementacji kontraktów
 7. Prawo spadkowe
 8. Postawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 9. Zasady i reguły prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ochrona prawno procesowa praw pracownika oraz pracodawcy. Coegsistencium oppositorium
 10. Ochrona prawna własności intelektualnej
 11. Ochrona konkurencji i konsumentów
 12. Prawo refulujące kwestie niewypłacalności przedsiębiorców i konsumentów
 13. Podstawy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
 14. Jak wygrywać sprawy w Sądzie. Optymalne metody procesu cywilnego i karnego
 15. Optymalne strategie zabezpieczania i egzekwowania zobowiązań od dłużników
 16. Granice ochrony praw dłużników
 17. Pozyskiwanie kontraktów w trybie zamówień publicznych
 18. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 19. Podstawy prawa medycznego. Prawa pacjentów
 20. Podstawy prawa podatkowego

CZESNE

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Studia niestacjonarne

Wpisowe 200 PLN
Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

Rabat:

 • 10% w przypadku uzyskania końcowej oceny bardzo dobrej na studiach podyplomowych
 • 20 % dla absolwentów i studentów (posiadających wyższe wykształcenie) EWSPA

WYSOKOŚĆ OPŁAT Studia niestacjonarne przez internet

Wpisowe 200 PLN
Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)

Rabat:

 • 10% w przypadku uzyskania końcowej oceny bardzo dobrej na studiach podyplomowych
 • 20 % dla absolwentów i studentów (posiadających wyższe wykształcenie) EWSPA

 

Chcesz uczyć się taniej?

DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW NAWET DO 80%.

Wszystkich przedsiębiorców w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo (także kancelarie) oraz pracowników firm z terenu Polski z wyłączeniem województw pomorskiego oraz mazowieckiego zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania do studiów podyplomowych.

W jaki sposób możesz skorzystać z dofinansowania? Dokonaj rezerwacji wybranego kierunku studiów wypełniając wstępny formularz zgłoszeniowy na stronie. Na wskazany przez Ciebie adres e.mail w formularzu zgłoszeniowym, opiekun kierunku prześle Ci pakiet informacji dla Twojego województwa.

Z dofinansowania możesz również skorzystać samodzielnie rejestrując się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ a następnie wybierz organizatora Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji i właściwy kierunek studiów.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz lub zadzwoń
finansowanie@ewspa.edu.pl tel 732 968 818

NIEOPROCENTOWANA POŻYCZKA Z UMORZENIEM DO 25%

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe, szkolenia, kursy z umorzeniem 25 %.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Przyznane osobie ubiegającej się o pożyczkę na studia podyplomowe realizowane w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio do EWSPA na pokrycie kosztów kształcenia.

Kto może skorzystać z projektu?
W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

oprocentowanie:
pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
jak wnioskować:
wnioski o pomoc zwrotną są składane za pomocą systemu wnioskowania online
spłata:
pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym
raty:
minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy
umorzenie:
istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki
Więcej na temat programu www.inwestujwrozwoj.pl

STUDIA FINANSOWANE W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba posiadająca udokumentowanie potwierdzenie o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu Aktywny Samorząd (Moduł II) i studiować bezpłatnie.

Osoby, które chciałyby skorzystać z refundacji studiów, proszone są o złożenie wniosku do 10 października 2018 roku (uwaga, termin nieprzekraczalny. Złożenie kompletu dokumentów po wskazanym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem negatywnej decyzji).

Rozpatrywaniem wniosków zajmują się samorządy powiatowe – należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki zgodnej z miejscem zameldowania na terenie Polski. Osoby zamieszkałe w Warszawie powinny zgłosić się do Warszawskiego Centrum

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
Podanie o przyjęcie na studia.
Umowa w dwóch egzemplarzach.
1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego
Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł

Do pobrania


Podanie o przyjęcie na studia. Pobierz>>
Regulamin studiów. Pobierz>>
Tabela opłat. Pobierz>>
Umowa. Pobierz>>


Konto do wpłat


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa


IDEA Bank SA
Konto do wpłat w złotówkach i walutach obcych
SWIFT: IEEAPLPA
IBAN:
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002

WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)