Adresy korespondencyjne Uczelni w czasie zmiany siedziby.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą siedziby Uczelni, w okresie przejściowym (sierpień – 10 września) prosimy o kierowanie korespondencji na następujące adresy:

przesyłki pocztowe:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa

przesyłki kurierskie (do 10 września):
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
I piętro, sala SATURN
ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa

Państwa korespondencja do EWSPA przesyłana pocztą odbierana jest regularnie przez pracowników uczelni w wyznaczonej do tego celu placówki pocztowej.

Przesyłki kurierskie adresowane do EWSPA odbierane są bezpośrednio w Biurze Rekrutacji w godzinach pracy od 9 do 16.