W dniu 26 października 2021 roku o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie naukowe pt. „Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w pracy prawnika”, prowadzone przez Panią Dr Magdalenę Dziedzic z Katedry Prawa Prywatnego EWSPA.
🔹 Omówione zostaną podstawowe narzędzia nowych technologii, takich jak systemy informatyczne, algorytmy czy systemy eksperckie zdaje się być w coraz większym stopniu niezbędne dla funkcjonowania współczesnego i nowoczesnego prawnika.
🔹 Prowadząca poruszy kwestię efektywności niektórych narzędzi Legal Tech, które mogą wspierać a nawet zastąpić pracę prawnika, a doświadczenia innych krajów pokazują, iż niewdrożenie czy nieskorzystanie z odpowiednich narzędzi teleinformatycznych wspomagających pracę prawnika może skutkować koniecznością poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu w stosunku do klienta.
Celem wystąpienia jest wskazanie, jak proces technologizacji prawa zmienia i zmieni w najbliższym czasie sposób funkcjonowania prawnika, a w konsekwencji kancelarii prawnych.
Spotkanie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy moodle💻
Link do samodzielnego zapisu znajduje się poniżej⬇
Serdecznie zapraszamy!