ZMIANA NAZWY UCZELNI!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym rozwojem oferty dydaktycznej począwszy od 1 marca 2018 r., EWSPA zmieni nazwę na: EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA, BIZNESU I INNOWACJI!

Trzy własności tworzą wartość współczesnego człowieka : inteligencja, wiedza oraz roztropność.

Inteligencja to zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Wiedza jest funkcją przyswojonych prawd o świecie i życiu, roztropność zaś to mądrość aksjologicznych jak i prakseologicznych wyborów, jakie na co dzień podejmują ludzie oraz grupy społeczne.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (od 1 marca 2018 r. w związku z planowanym rozszerzeniem oferty dydaktycznej  – Europejska Wyższa Szkoła Prawa, Biznesu i Innowacji) za pośrednictwem własnej kadry naukowo dydaktycznej, specjalnie przygotowanych programów edukacyjnych, poprzez dostosowanie ich realizacji do indywidualnego rytmu czasu i miejsca nauki, osobistą opiekę merytoryczną, kondensację nauczania w 3,5 letnim toku studiów, proponuje każdemu studentowi poszerzenie oraz pogłębienie tych trzech współwarunkujących się potencjałów  tj. inteligencji, wiedzy oraz roztropności co stwarza funkcjonalną zawodowo  wartość. Poprzez kreowane  profesjonalnej  przydatności  stwarzamy  szansę  uczynienia własnego  życia sensownym, pomagamy w osiągnięciu  poczucia satysfakcji oraz spełnienia. A czyż nie jest to  wielkie wyzwanie naszego człowieczeństwa?